آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۴۵، دست انداز بام و در پوش آن.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد دست انداز بام و نوع در پوش آن؛

در متره بر آورد و اجرای دست انداز بام بایستی توجّه بیشتری بشود. از آنجائیکه که دست انداز بام برای محافظت از پرت شدن و یا افتادن از پشت بام، و همچنین زیبایی ساختمان اجرا می شود، که به آن جان پناه هم گفته می شود، که بایستی مقاوم و محکم ساخته شود. برای حفظ زیبایی و استحکام آن درپوشی هم روی آن تعبیه می شود، که این درپوش میتواند بتنی یا سنگی و یا از ورق گالوانیزه باشد. هر کدام از این در پوش ها که انتخاب شوند یک مورد بایستی مد نظر باشد و آن تعبیه آبچکان می باشد، اگر آبچکان در نظر گرفته نشود و اجرا نگردد، برف و باران گرد و غبار موجود در هوا و روی درپوش را به نمای ساختمان منتقل کرده و زیبایی نما را از بین میبرد.

ضمناً در متره بر آورد و  اجرای دست انداز بام به موضوع عایق کاری هم بایستی توجّه زیادی کرد چون اگر کنج های بام درست اجرا نشود عایق آن نقطه آسیب می بیند و باعث نم دادن سقف می گردد. یعنی در کنج ها حتماً باید ماهیچه بتنی اجرا شود، ضمناً روی عایق قائم دست انداز نیز با تیغه آجری یازده سانتیمتری پوشیده شود. ( انواع درپوش دست انداز ها و متره بر آورد آنها در کروکی زیر نشان داده شده است. )

در رابطه با متره بر آورد و قیمت اجرای در پوش بتنی در فهرست بهای سال ۱۳۹۳ که ما صورت وضعیت خود را بر مبنای آن تهیّه می کنیم، و شماره آیتم آن ۱۸۰۷۰۱ می باشد، متأسفانه این آیتم را نیز ترکیبی از چند آیتم در نظر گرفته اند. که منطقی به نظر نمی آید به دلیل اینکه اجرای در پوش بتنی که سطح روی آن گرده ماهی باشد ( دو طرفه )، و درپوشی که سطح آن صاف باشد ( یکطرفه )، و در پوشی که آبچکان داشته باشد با در پوشی که در آن آبچکان اجرا  نشود یکسان نیست، به همین دلیل در فهرست بها های گذشته این آیتم از چند آیتم تشکیل می شد و آن روش منطقی تر به بوده است. باید توجه کرد که اجرای کف پنجره که در دسترس هست و احتیاجی به داربست ندارد با اجرای درپوش روی دیوار که نیاز به داربست و قالب بندی دارد خیلی متفاوت است. در متره بر آورد به این موارد بایستی توجّه بیشتری بشود.

شرح آیتم ۱۸۰۷۰۱ در فهرست بها:

تهیّه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار ( یک طرفه یا دو طرفه )، کف پنجره (داخل یا خارج )، با تعبیه آبچکان، درز انبساط و قالب بندی، با ملات ماسه سیمان ۱:۶ .

با توجّه به اینکه قیمت آیتم فوق را به متر مکعب در نظر گرفته اند و خودش نیز به نوعی بتن ریزی می باشد قائدتاً نمی بایست در این فصل منظور می شد. این مورد در باره آیتم ۱۸۰۷۰۴ ( سایه بان بتنی بالای پنجره ) نیز صادق می باشد. در گذشته که این آیتم در این فصل منظور شده بود، متره بر آورد آن به متر طول بود و در چند آیتم منظور شده بود.

توضیح: ماهیچه کنج های دست انداز بام  در گام ۴۰ مطرح شد، ولی در آن گام متره بر آورد نگردید لذا در فرم متره زیر آن آیتم را نیز متره بر آورد می کنیم.

دست انداز بام و درپوش آن: آموزش گام به گام. گام 45

متره بر آورد دست انداز بام و درپوش آن: آموزش گام به گام. گام ۴۵

 

دست انداز بام و درپوش آن: آموزش گام به گام. گام 45

متره بر آورد دست انداز بام و درپوش آن: آموزش گام به گام. گام ۴۵

 

دست انداز بام و درپوش آن: آموزش گام به گام. گام 45

دست انداز بام و درپوش آن: آموزش گام به گام. گام ۴۵

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 44، تخریب و باز سازی در پروژه های در دست اجرا؛
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 46، کف سازی بام؛ آسفالت.
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۴۵، دست انداز بام و در پوش آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *