راهسازی: راندمان (باز ده) ماشین آلات. بخش (۵)

گریدر: گریدر دستگاهی است که برای پخش نهائی و تسطیح و پروفیل سازی به کار گرفته می شود، در خاکریزی ها پس از اینکه بولدوزر خاک های ریخته شده را پخش کرد برای تسطیح سطح روئی و ایجاد پروفیل عرضی از گریدر استفاده می گردد.

گریدر

پارامتر هائی که در استفاده از گریدر بایستی در نظر گرفته شود عبارتند از:

  1. نکته اوّل میزان بودن دستگاه است. بخصوص اینکه بیل دستگاه حالت هرزی نداشته باشد تا کاملاً در اختیار راننده آن باشد.
  2. داشتن راننده ماهر و آشنا به کار: با توجّه به اینکه در جادّه سازی مسطّح بودن سطح نهائی و داشتن شیب  عرضی دقیق و مناسب از اهمیّت زیادی بر خوردار می باشد، لذا راننده گریدر علاوه بر ماهر بودن در رانندگی دستگاه، بایستی به مسائل راهسازی نیز آشنائی داشته باشد.
    راننده گریدر بایستی آشنائی کامل با نحوه قرار دادن تیغه دستگاه بر زمین در حال کار کردن داشته باشد و کاملاً متوجّه باشد که فاصله تیغه با زمین چقدر بوده و شیب تیغه در چه شرایطی می باشد. در این مورد راننده ای را می شناختم که ادّعا می کرد می تواند یک اسکناس را بوسیله تیغه دستگاه طوری از زمین بردارد که کوچکترین خاکی با آن بلند نشود، با اینکه این ادّعا چندان به نظر منطقی نمی آید ولی دست کم بر اعتماد به نفس راننده دلالت می کند.
  3. توجّه به سرعت حرکت دستگاه در زمان پخش و تسطیح.
  4. توجّه به دانه بندی مصالح ریخته شده در مرحله تسطیح نهائی به طوریکه در تسطیح نهایی دانه های درشت وجود نداشته باشد.
  5. کنترل شود منطقه تسطیح و پروفیل سازی شده بلا فاصله آبپاشی و کوبیده شود.

راندمان گیری از گریدر:

در درجه اوّل بایستی راندمان دستگاه را تعیین کرد، با توجّه به اینکه راندمان کار گریدر به متر مربّع در ساعت مشخّص می گردد، لذا باید منطقه محدود و مشخصّی را باشرایط نرمال در نظر گرفته و با میزان کار کرد نرمال دستگاه آن منطقه را تسطح نموده و زمان آن را یادداشت نمود. به این ترتیب بازده دستگاه به دست می آید.

بهتر است در هر دوره کار، بازده ماشین با آنچه در زمان خرید دستگاه اعلام شده  و در شناسنامه دستگاه موجود است مقایسه شود.

کنترل راندمان گریدر:

وقتی گریدر شروع به کار می کند ساعت شروع به کار را یاد داشت می کنیم، بعداً زمان پایان کارش را نیز یاد داشت کرده و  سطح تسطیح شده را مشخّص می کنیم. و با مقایسه سطح تسطیح شده با ساعت کار شان میزان منطقی بودن کارکرد دستگاه به دست می آید. در صورتیکه راندمان دستگاه با میزان تعیین شده اولیّه هماهنگی نداشت، بایستی در صدد شناسائی اشکال کار بر آمد. و کنترل کرد که کدام یک از پارامتر ها در نظر گرفته نشده است.

توضیح اینکه بایستی به پارامتر های تعریف شده در راندمان گیری ماشین آلات مطرح شده در بخش ۳ توجّه شود.

 

راهسازی:راندمان (باز ده) ماشین آلات. بخش(4)
راهسازی:راندمان (بازده) ماشین آلات. بخش (6)
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “راهسازی: راندمان (باز ده) ماشین آلات. بخش (۵)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *