آموزش گام به گام متره برآوردگام ۳۴، روش تهیّه انواع متره بر آورد.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

روش تهیّه انواع متره بر آورد؛

در رابطه با انواع متره برآورد در گذشته بحث هایی داشتیم که در ادامه آن بحث ها برای شناخت بیشتر انواع و روش تهیّه متره برآورد به شرح زیر ادامه میدهیم:

اصولاً متره برآورد برای مقاصد مختلف تهیّه میشود:

  1. یکی از انواع متره برآورد، برای تعیین قیمت اولیّه پروژه در فاز یک و فاز دو می باشد که در بحث های گذشته مطرح گردیده است.
  2. یکی دیگر از انواع متره بر آورد: متره بر آورد برای تعیین مقدار مصالح، نیروی کار اعم از نیروی انسانی، یا ماشین آلات و لوازم مورد نیاز پروژه می باشد.
    در این مورد نیازی به متره برآورد کل پروژه نمی باشد. فقط قسمت هایی محاسبه می شود که مصالح آن قسمت ها مورد نیاز است. به طور مثال وقتی میخواهیم مقدار آجر مورد نیاز پروژه را حساب کنیم فقط محل هایی که در آنجا آجر به کار رفته محاسبه می کنیم. البتّه این موارد استثنایی پیش می آید چون اکثراً هر  پروژه ای متره  برآورد اولیّه را دارد و مقادیر در آن برآورد ها مشخص می باشد. و برای محاسبه مصالح مورد نیاز براساس مقادیر متره برآورد شده و با کمک آنالیز بها، مصالح، نیروی کار و لوازم  مورد نیار محاسبه می شود.
  3. یکی دیگر از انواع متره بر آورد: تهیّه صورت وضعیّت موقت می باشد که در این مورد به نسبت کار انجام شده متره برآورد آن قسمت نوشته می شود به همان نحوی که در آموزش گام به گام، ( گام ۲۱ ) مطرح شد.
  4. نوع دیگر از انواع تهیّه متره بر آورد: تهیّه صورت وضعیّت قطعی است که آن هم بر اساس نقشه های اجرایی (عین ساخت ) ازبیلت که بر اساس نقشه های اولیّه به اضافه صورت جلسه ها و دستور کارها تنظیم می شود، متره بر آوردتهیّه می شود.

روش تهیّه متره برآورد

متره بر آورد را عمدتاً به دو روش می توان تهیّه کرد:

  1. یک روش تهیّه متره برآورد این است که هر یک از آیتم ها را کلاً محاسبه کرده و بعداً به آیتم دیگر می پردازیم. به طور مثال اگر آجر کاری را محاسبه می کنیم در هر نقطه که بایستی آجرکاری اجرا گردد همه را در یک جا محاسبه کرده و جمع کل آجرکاری را به دست می آوریم. در این روش متره کردن نیازی به تهیّه خلاصه متره نمی باشد. ولی در عوض مشگلات خودش را دارد. از قبیل از قلم افتادن بعضی قسمت ها، و یا شک داشتن در بستن جمع محاسبات، به دلیل احتمال وجود مقادیری در یک نقطه دیگر.
  2. نوع دیگر از روش تهیّه متره برآورد، روش تهیّه بر اساس ترتیب اجرا می باشد، که در این روش هر یک از آیتم ها در چند مورد محاسبه شده و در نهایت در خلاصه متره جمع میگردند، که روش متره ما در آموزش گام به گام متره بر آورد به همین روش می باشد.
آموزش گام به گام متره برآورد گام 33، کار های فولادی ( فلزّی ).2
آموزش گام به گام متره بر آورد گام 35، کارهای فولادی ( فلزّی ).
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *