آموزش گام به گام متره برآورد گام ۱۵۱؛ سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن:

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک =زندگی نیک.

سال هاست که آب دریاچه ارومیه رو به کاهش گذاشته است، بطوریکه گفته می شود؛ نود و پنج در صد آب آن خشک شده است، در نتیجه به زمین های بایر پر از نمک آن اضافه شده است. ناراحتی خشک شدن دریاچه از یک طرف و نگرانی گرد و خاک حاصله از آن باعث ناراحتی مردم شده است، و موضوع ازبین رفتن محصولات کشاورزی و تولید امراض زیادی که بخصوص در کودکان ایجاد می کند از طرف دیگر موجبات ناراحتی همگان را فراهم آورده است.

و همه هم با سر دادن آه و ناله و گشتن پی مقصر که باعث خشگ شدن دریاچه شده اند، هیچ اقدام دیگری انجام نمی دهند.

باغ داران و کشارزان مناطق اطراف در یاچه همه پریشان هستند؛ از اینکه با خشک شدن دریاچه، نمک اطراف آن توسط باد به مزارع آنها صدمه زده و میوه ها و محصولات دیگر را نا بود می کند، در نتیجه اغلب به این فکر می کنند که زمین های خود رابه قیمت ارزان هم که شده بفروشند و به دنبال کار دیگری بروند، نگرانی های موجود برای نفوذ نمک به شهر ها و آبادی های اطراف نیز زایدالوصف می باشد.

نمکی که بزرگترین نعمت خدا بوده و می تواند یک ثروت کلانی بوده باشد، اینچنین ایجاد نگرانی کرده است، نمکی که بهترین چاشنی غذا بوده و املاح موجود در آن بخصوص نمک این دریاچه حاوی املاح شناخته شده و ناشناخته می باشد، که به درد درمان و صنعت می خورد.

در این میان هیچ عمل انجام شده ملموسی مشاهده نمی شود. حرف و حدیث زیاد شنیده می شود، ولی نتیجه ای حاصل شده دیده نمی شود

باید توجّه کردکه علاوه بر تأمین آب دریاچه بایستی برنامه هایی هم برای حفظ آب و هدر نرفتن آن طرح ریزی شود، و از طریق کنترل مصرف بی رویه آب، و سامان دهی آبیاری قطره ای و صنعتی و جلوگیری از هدر رفتن آب اقدامات لازم و اساسی صورت پذیرد.

علاوه بر احیای دریاچه، سامان دهی زمین های خشک شده دریاچه و زمین های اطراف آن که اکثراً زمین های زر خیزی هستند، صورت پذیرد، و اقدامات مؤثّری در این زمینه انجام گیرد، زمین های موجود که حدود هزاران هکتار تخمین زده می شود، تحت آبادانی و عمران قرار گرفته و شهر سازی گردد، با توجّه به وسعت منطقه دراین شهر سازی به نسبت موقعیّت هر منطقه تأسیسات مناسب با آن منطقه احداث شود؛ از قبیل مناطق مسکونی، مناطق صنعتی و کارخانجات، مناطق کشاورزی و دامداری از قبیل گوسفند داری، گاو داری، مرغ داری، پرورش بوقلمون و پرورش ماهی و غیره، و مناطق متعدد گردشگری و پارک های متعدد و غیره…..

توأم با اقدامات مطروحه بایستی پروزه های آب رسانی به دریاچه به طور جدّی وعملی پی گیری شود.

توأم با آبرسانی به دریاچه تمهیداتی برای حفظ آبها انجام پذیرد از قبیل؛ بستن چاه عمیق های غیر ضروری، صنعتی کردن نوع آبیاری کشاورزان، فرهنگ سازی بین کشاورزان و آگاه کردن آنها به فاجعه درحال اتفاق افتادن خشگ شدن کل آبهای زیر زمینی و توجّه به استفاده بهینه از آبهای موجود، درنتیجه در حد امکان از دریاچه محافظت به عمل آید

در مورد خاکها و نمک زار های حاصل از خشک شدن دریاچه هم بایستی تمهیدات لازم برای حفظ و بهره برداری آن خاکها نیز انجام پذیزد، از قبیل جمع آوری و دپو کردن آنها در مناطقی خاصّ و جایگزین کردن خاک معمولی بجای آنها اقدامات ضروری انجام شود، که در این زمینه در نظر دارم طرح مفصّلی طرّاحی و ارائه دهم؛ که احتمالاً در آینده مورد استفاده قرار گیرد، که به تدریج در مقالات بعدی مطرح خواهم کرد انشاء الله.

متره بر آورد کارهای زیر سطحی در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 150.
آموزش گام به گام متره بر آورد گام 152؛ ساماندهی دریاچه و زمین های اطراف آن. 2.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *