آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۱۵۳؛ سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن. ۳٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک +کردار نیک = زندگی نیک.

شناسایی دریاچه:

این دریاچه در زمان پر آبی خود به طول ۱۴۰ کیلومتر و عرض ۵۲ کیلومتر وسعت داشت، این دریاچه مشابه دریاچه های دیگر در نتیجه کم شدن آبهای زیرزمینی در حال خشک شدن می باشد، علّت کم شدن آبهای زیر زمینی در نتیجه کم شدن بارش های فصلی، زیاد شدن نفوس انسانی، مصرف بی رویه و غیر اصولی آب، خواه در کشاورزی و یا مصارف شهری میزان آبهای زیر زمینی کاهش پیدا می کند، و دریاچه ها هم یکی بعد از دیگری خشک شده و یا به سوی خشک شدن پیش میروند.

دریاچه مورد بحث ما نیز سال هاست که به این سرنوشت دچار شده و در حال خشک شدن هست، که تا این تاریخ بنا به روایات نود و پنج در صد آب آن کم شده است.

اغلب دریاچه هایی که خشک می شوند به خصوص دریاچه های آب شیرین به جزء ضرر های کم آبی که آنها هم کم نیستند، ضرر نگران کننده دیگری ندارند، ولی دریاچه های آب شور علاوه بر کم شدن آب با ایجاد نمکزار ها و شوره زار ها که پس از خشک شدن آب ایجاد می شود، خیلی نگران کننده هست. از قبیل صدمه به کشاورزی و بهداشت عمومی.

این دریاچه که ما درباره سامان دهی آن فکر می کنیم، یکی از شورترین دریاچه های کشور و جهان هست، که با خشک شدن آن نمکزار های وسیعی تولید شده است و مرتب به وسعت آن افزوده می شود، این نمک زار ها که خودمی تواند یک ثروت کلان ملی بوده باشد، بر عکس مایه نگرانی همگان شده است، به دلیل اینکه باد املاح و ریز گرد های نمک را به جاهای دیگر منتقل می کند که باعث صدمه خوردن باغات میوه می گردد، و آنطوریکه مطرح هست باعث بعضی مرض ها می شود و صدمات آن بیشتر در کودکان مشاهده می شود، که بایستی به این مطلب توجّه خاصّی بشود.

برای سامان دهی اینگونه دریاچه ها در درجه اوّل بایستی دریاچه و زمین های اطراف آن کاملاً شناسایی بشود. از قبیل:

شناسایی زمین های دریاچه و اطراف آن از نظر نوع خاک، میزان نمک و املاح موجود در خاک و آب، تراز سطح آبهای زیر رمینی، عمق آبهای زیر زمینی، ابعاد زمین های موجود، نقشه برداری و تراز یابی زمین های موجود.

ارزش یابی خاک دریاچه و منطقه.

بر رسی آب و هوای منطقه از قبیل میزان بارندگی در سالهای اخیر.

شناسایی امکانات اطراف دریاچه، از نظر شهر ها و شهرک های اطراف دریاچه، و میزان نفوس موجود د اطراف دریاچه و باغ های موجود در اطراف دریاچه، و شناسایی سدهای موجود در دسترس دریاچه.

شناسایی محل هایی که گرد و خاک زیادی تولید می کنند.

شناسایی و مقایسه تراز آب موجود دریاچه و تراز آبهای زیر زمین های اطراف دریاچه و مقایسه آنها.

شناسایی مالکیّت زمین های خارج از محدوده اولیّه دریاچه.

برای سامان دهی و بهره برداری بهینه از دریاچه و زمین های اطراف، کارهایی که می شود انجام داد به شرح مقالات بعدی مطرح خواهد شد انشا ءالله.

آموزش گام به گام متره بر آورد گام 152؛ ساماندهی دریاچه و زمین های اطراف آن. 2.
آموزش گام به گام متره بر آورد،گام 154، سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن،4.
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۱۵۳؛ سامان دهی دریاچه و زمین های اطراف آن. ۳٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *