Aside

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندارنیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

۱ – نکاتی در باره راه سازی.

۲ – پروفیل های طولی و عرضی جاده.

۳ – متره بر آورد راه سازی – محاسبه ایجاد پروفیل ( پروفیل سازی ).

۴ – بستر سازی در راه.

۵ – ارزش یابی مصالح موجود در بستر راه و خاکبرداری ها.

۶ – بستر سازی راه و کمپاکشن آن ( کوبیدگی ).

۷ – خاکریزی در بستر سازی راه و کمپاکشن و آزمایشات آن.

۸ – حمل در راه سازی.

۹ – متره بر آورد در راه سازی – مقدّمه.

۱۰ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه پروفیل های عرضی.

۱۱  – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حجم عملیّات خاکی.

۱۲ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه شخم زنی، اختلاط مصالح مرغوب، تسطیح و کوبیدن و ایجاد پروفیل.

۱۳ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه ایجاد پروفیل.

۱۴ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حجم خاکریزی و خاکبرداری در حالات متفاوت.

۱۵ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه خاک جانشین و خاک جایگزین.

۱۶ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حمل.

۱۷ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه حمل سنگ.

۱۸ – متره بر آورد در راه سازی – محاسبه بستر سازی، کمپاکشن و خاکریزی در شیب.

۱۹ – تکمیل پروفیل های عرضی در راه سازی.

۲۰ – تنظیم صورتجلسه و دستور کار در پروژه های راه سازی.

۲۱ – خیابان سازی و جدول بندی در شهر سازی.

۲۲ – راه سازی و شهر سازی؛ متره بر آورد جدول بندی.

۲۳ – راه سازی: آب پاشی مصالح در خاکریزی و زمان آن.

۲۴ – راه سازی و شهر سازی: دانه بندی مصالح ( ۱ ).

۲۵ – راه سازی و شهر سازی: دانه بندی مصالح ( ۲ ).

۲۶ – راه سازی و مشگلاتی که در آن پیش می آید.

۲۷ – طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها.

۲۸ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات بخصوص در ارتفاعات بخش ۱

۲۹ –راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات بخصوص در ارتفاعات بخش ۲ .

۳۰ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۳ .

۳۱ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۴ بولدوزر.

۳۲ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۵ گریدر.

۳۳ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۶ لودر.

۳۴ – راه سازی: راندمان ( بازده ) ماشین آلات  بخش ۷ غلطک.

فهرست مطالب؛ مدیریّت و مدیریّت پروژه
فهرست مطالب عمومی
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *