متره برآورد راه سازی- حمل سنگ

درفهرست بها های امروزی هزینه حمل سنگ وخاک یک قیمت در نظر گرفته شده است در صورتیکه در فهرست بها های قدیم حمل سنگ قیمت جداگانه ای داشت که آن منطقی تر بود چون حمل سنگ به دلایل زیرگرانتر در می آید:

  1. حجم بارشده سنگ به کامیون درسنگ های بزرگ تقریباً معادل ۶۰% خاک ودر سسنگ های کوچک تر معادل ۷۰%خاک می باشد
  2. زمان بارگیری سنگ به کامیون اقلاً ۲۰%بیش از زمان بار گیری خاک می باشد که هزینه کرایه کامیون ولودر ودستمزد نیروی انسانی مطرح می باشد
  3. بارگیری وحمل خاک صدمه ای به کامیون وارد نمی کند درصورتیکه بارگیری وحمل سنگ صدمات زیادی به کامیون وارد می کند.
  4. دستگاه های بار گیری هم صدمه زیادی از بارگیری سنگ می بینند

درصورتی که امکان داشت هزینه اضافی حمل سنگ را در آنالیز بهای کندن سنگ ملحوظ کرد در آن صورت مشگلی ازنظر هزینه زیادحمل سنگ پیش نمی آمد ولی باتوجّه به متغیر بودن قیمت حمل به نسبت فواصل آن از یک طرف واز طرف دیگر اصلاً ممکن است سنگ فقط کنده شده وحمل نگردد ، لذا امکان منظور کردن قیمت اضافی حمل سنگ درکندن سنگ نمی باشد ، در نتیجه منطقی به نظر می رسد که قیمت حمل سنگ جداگانه پرداخت گردد.

 

متره برآورد راه سازی - محاسبه حمل
متره برآورد راه سازی – بستر سازی و کمپکشن وخاکریزی در شیب
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “متره برآورد راه سازی- حمل سنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *