آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۴۸، متره بر آورد شیشه در ها و پنجره ها.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

توصیه: قاعدتاً ما انسانها همه چیز را می دانیم، منتها بایستی با فکر کردن به نیاز های خود، به دانسته های خود دسترسی پیدا کنیم، و تا آنجا که ممکن است به دیگران متّکی و وابسته نباشیم.

متره بر آورد شیشه در در ها و پنجره ها؛

متره بر آورد شیشه در و پنجره های فلزّی با پروفیل های توخالی در دو حالت مورد نیاز می باشد؛

  • حالت اوّل: متره بر آورد برای قبل از اجرا و برای بر آورد اولیّه و یا در و پنجره ساخته شده و نصب شده.
  • حالت دوّم : متره بر آورد پس از ساخته شدن و قبل از نصب.

متره بر آورد شیشه در مرحله اوّل یعنی قبل از ساخت: از روی نقشه در و پنجره محاسبه می شود، یعنی اوّل سطح کلّ پنجره را حساب می کنیم، سپس سطح قسمتی از پروفیل ها که شیشه خور نیستند محاسبه کرده و از سطح کل کسر می کنیم.  (( روش متره بر آورد، بر اساس نقشه و محاسبه مربوطه  در انتهای مقاله  نشان داده شده است ))

برای متره بر آورد سطح پروفیل ها نیاز به داشتن اندازه عرض پروفیل ها را داریم، که عرض آنها را بر اساس جدول مشخصّات پروفیل ها متره بر آورد می کنیم. ( جدول مربوطه را بایستی از کارخانه سازنده تهیّه نمود. )

در گذشته که در و پنجره فلزی بیشتر از پروفیل فلزی توخالی ساخته می شد، کارخانه های سازنده، جدول دقیق انواع پروفیلهای تولیدی خود را در دسترس همه قرار می دادند (مثل کارخانه پروفیل سازی سپنتا یا گیوار). برای اینکه در آن زمان همه چیز روشن و تا حدودی آشکار بود، و به اندازه حالا که همه چیز به صورت مبهم و  پشت پرده و یا به حالت پرده پوشی و ابهام انجام می شود نبود.

به هر حال ما برای متره بر آورد ابعاد پروفیلها، بخصوص در بر آورد اولیّه یا بایستی بتوانیم از کارخانه سازنده ابعاد آنها را بگیریم، یا از در و پنجره های ساخته شده در پروژه های دیگر، اندازه های مورد نیاز خود را بدست آوریم.

متره بر آورد شیشه در مرحله دوّم یعنی بعد از ساخت: در این حالت به دو نوع میتوان سطح شیشه را به دست آورد:

  1. با اندازه گیری شیشه ها در روی پنجره های ساخته شده و متره بر آورد آنها، سپس صورتجلسه کردن آنها. یعنی متر کردن طول و عرض تک تک شیشه ها  با حضور مهندس ناظر و صورتجلسه کردن آنها.
  2. ترسیم نقشه پنجره ساخته شده، و اندازه گذاری ابعاد شیشه ها و پروفیلها در روی نقشه ها، و بعداً متره و بر آورد  کردن آنها بر اساس نقشه تنظیمی. که این حالت مثل متره کردن حالت اوّل می باشد.

در صورتی که نخواهیم متره بر آورد دقیق شیشه ها را بدست آوریم و سطح تقریبی آن برایمان کافی باشد، در این حالت می توانیم در صدی از سطح کل پنجره را در نظر بگیریم، دراین صورت بایستی با در نظر گرفتن ابعاد سطح شیشه خور در و یا پنجره و ابعاد پروفیلها سطح شیشه را تخمین بزنیم، که این رقم قائدتاً بین ۷۵ الا ۸۵ در صد سطح پنجره می باشد. که در متره بر آورد، کروکی نشان داده شده در زیر معادل ۷۷ در صد در آمده است.

  • توضیح:  ۱- برای متره بر آورد وزن یک متر  پروفیل ها اوّل ابعاد آنها را بدست می آوریم، سپس محیط آنها را حساب می کنیم و طول محیط را به ضخامت پروفیل ضرب کرده بعداً به عدد۷/۸۵ ضرب می کنیم، به این ترتیب وزن یک متر طول پروفیل بدست می آید.
  • توضیح ۲- من جداول پروفیلهای فلزی و آلومینیومی و پی وی سی را در دسترس نداشم، فقط از جداول کارخانه سپنتا یک نسخه کوچک شده اش را داشتم که متأسفانه در آنها هم ابعاد پروفیل ها خوانا نمی باشد، و در متره بر آورد کردن نقشه پیوست با محاسبه پروفیل ها بر اساس ورق دو میلیمتر ضخامت حساب کردم و بعداً یادم افتاد که پروفیلهای سپنتا اغلب با ورق ۱/۸ میلیمتر ضخامت ساخته می شد. ( شماره هایی که در داخل مقطع پروفیلها نوشته شده است مربوط به شماره پروفیلهای کارخانه سپنتا می باشد.)
  • توضیح ۳- یک صفحه از جداول پروفیلهای سپنتا که به اندازه پروفیلهای مدل A5 می باشد با نمونه بزرگ شده آن در زیر به عنوان نمونه درج شده است.

متره: شیشه در و پنجره پروفیل های تو خالی متره: شیشه در و پنجره پروفیل های تو خالی متره: شیشه در و پنجره پروفیل های تو خالی

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 47، متره بر آورد در و پنجره.
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 49،محاسبه مقدار سیمان در بند کشی.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *