آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۴۹،محاسبه مقدار سیمان در بند کشی.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردادر نیک = زندگی نیک.

یکی از دوستان نوع محاسبه مقدار سیمان در بند کشی را از من خواسته بودند که فکر کردم بهتر است این مطلب را به عنوان گام ۴۹ آموزش گام به گام متره بر آورد مطرح نمایم. از آنجائیکه آموزش تهیّه آنالیز بها جزو برنامه آموزش گام به گام متره بر آورد می باشد و در آینده نزدیک مطرح خواهد شد، لذا این مطلب می تواند مقدمّه ای بر آن باشد.

محاسبه سیمان بند کشی نمای آجری

حساب کردن مقدار سیمان مصرفی بند کشی به طور طبیعی با استفاده از آنالیز بها میسّر می گردد. در آنالیز بها مقدار سیمان مصرفی هر یک متر مربع آجر کاری مشخّص است.

در صورتیکه آنالیز بها را نداشته باشیم بایستی با تهیّه آنالیز آن مقدار سیمان را متره بر آورد  نماییم. برای تهیّه آنالیز بایستی اوّل خود بند کشی را کاملاً بشناسیم، برای شناخت بند کشی بهترین مرجع مشخصّات فنّی عمومی سازمان برنامه یعنی نشریّه شماره ۵۵ می باشد، که صفحات مربوط به بندکشی جهت دسترسی آسان دوستان در زیر نشان داده شده است، و ارزش مطالعه را دارد.

در بند ۱۳- از (صفحه ۱۳-۱ ) مشخصّات فنّی عمومی می خوانیم که: عیار سیمان ملات بند کشی باید از نوع ملاتی باشد که در ساختمان بکار می رفته، حد اقل عیار سیمان ۴۰۰ کیلو گرم در متر مکعب ملات و حداکثر قطر سنگدانه ها ۱ میلیمتر خواهد بود. در صورت اختلاط حجمی این نسبت باید ۱ به ۴ باشد.

از طرف دیگر در صفحه شماره ۵ فهرست بهای سال ۱۳۹۳ ( فهرست بهای مورد استفاده ما در آموزش گام به گام متره بر آورد می باشد) که عکس آن صفحه هم در زیر نشان داده شده است، میزان اختلاط حجمی سیمان ملات ۱:۴ را به مقدار ۲۸۵ کیلو گرم سیمان مشخّص کرده است، در صورتیکه در همان جدول مقدار سیمان در دوغاب سیمانی برای بند کشی کاشی کاری و سنگ پلاک با حالت حجمی  ۱:۴ را به میزان ۴۰۰  کیلو گرم مشخّص کرده است، ( در این صفحات معلوم نمی شود که مقدار سیمان  اختلاط حجمی ۱:۴ به مقدار ۴۰۰ کیلو گرم سیمان می باشد یا ۲۸۵ کیلو گرم سیمان).

به هر حال با توجّه به اینکه در مشخصات فنّی عمومی  به طور مشخّص میزان سیمان برای ملات بند کشی را حد اقل ۴۰۰ کیلو گرم در نظر گرفته است، در نتیجه ما هم در بر آورد خودمان میزان سیمان را همان ۴۰۰ کیلو گرم سیمان در نظر می گیریم.

محاسبه حجم ملات مصرفی برای یک متر مربع بندکشی:

در صورتیکه ضخامت آجر ها را ۵ سانتیمتر و عرض بند ها را ۱ سانتیمتر در نظر بگیریم، در هر متر مربّع نمای آجری ۱۶ ردیف بند افقی خواهیم داشت، و با در نظر گرفتن طول آجر به اندازه ۲۰ سانتیمتر و  عرض آن ۱۰ سانتیمتر باشد و عرض بند هم ۱ سانتیمتر گرفته شود و نوع نما چینی به صورت کلّه راسته باشد، تعداد بندهای قائم در یک ردیف  ۶ عدد و در ردیف بعدی ۷ عدد خواهد بود،( با صرف نظر کردن از یک سانتیمتر اضافه بر یک متر آن.) در نتیجه ۱۶ ردیف به طول ۱ متر و ۶/۵ ردیف به طول ۸۴ سانتیمتر خواهیم داشت، (طول بندهای قائم به اندازه ۱۶ ردیف ۵ سانتیمتری میباشد، به اضافه ۴ سانتیمتر در نتیجه طول بند های قائم ۸۴ سانتیمتر می شود.)، که طول ۶/۵ ردیف آن می شود ۵/۴۶ متر (۰/۸۴*۶/۵ = ۵/۴۶)، و جمع کل طول بند می شود ۲۱/۴۶ متر.( ۱۶/۰۰ +۵/۴۶ = ۲۱/۴۶ ) حال اگر ضخامت بند را طبق مشخصّات فنّی عمومی که حد اقل ضخامت بند را ۱ سانتیمتر در نظر می گیرد، ما هم ۱ سانتیمتر بگیریم نتیجتاً حجم ملات مصرفی معادل۰/۰۰۲۱۴۶ متر مکعب می گردد. ( ۲۱/۴۶ * ۰/۰۱ * ۰/۰۱ = ۰/۰۰۲۱۴۶ ) . حال با در نظر گرفتن ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب ملات، مقدار سیمان مصرفی یک متر مربع بند کشی به دست می آید ( ۰/۰۰۲۱۴۶*۴۰۰ = ۰/۸۵۸۴ ) در نتیجه مقدار سیمان مصرفی در یک متر مربع نمای آجری به صورت کلّه راسته به مقدار۸۵۸/۵ گرم سیمان می باشد که با اضافه کردن مقدار حداقل شش در صد پرت، مقدار سیمان مورد نیاز معادل ۹۱۰ گرم می گردد. (به کروکی زیر هم توجّه نمایید)

توضیح ۱ – باید توجّه کرد در صورتیکه نما به صورت فقط راسته، یا فقط کلّه، چیده شده باشد در آن حالت مقدار سیمان متفاوت خواهد بود.

توضیح ۲ – دوستی که نوع محاسبه مقدار سیمان در بند کشی را پرسیده بودند طرز محاسبه حمل سیمان آنرا هم خواسته بودند: حمل سیمان ملات بند کشی، مشابه حمل سیمان سایر قسمتها میباشد، که انشاءالله در گام های بعدی مطرح خواهد شد.

محاسبه مقدار سیمان در بند کشی. آموزش گام به گام (گام49 ) محاسبه مقدار سیمان در بند کشی. آموزش گام به گام (گام49 ) محاسبه مقدار سیمان در بند کشی. آموزش گام به گام (گام49 ) محاسبه مقدار سیمان در بند کشی. آموزش گام به گام (گام49 ) محاسبه مقدار سیمان در بند کشی. آموزش گام به گام (گام49 ) محاسبه مقدار سیمان در بند کشی. آموزش گام به گام (گام49 ) محاسبه مقدار سیمان در بند کشی. آموزش گام به گام (گام49 )

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 48، متره بر آورد شیشه در ها و پنجره ها.
آموزش گام به گام متره و بر آورد، گام 50، آنالیز و آنالیز بها ( تجزیه بها ).
Facebooktwitterlinkedinmail

  6 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۴۹،محاسبه مقدار سیمان در بند کشی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *