مدیریّت پروژه : انتخاب مدیر پروژه و رئیس کارگاه

در بدو شروع پروژه مدیر پروژه انتخاب می گردد ، از آنجائی که بایستی کلّیه امور پروژه زیر نظر مدیر پروژه اجرا گردد لذا باید در انتخاب مدیر پروژه دقّت بیشتری به کاربرده شود ومدیری انتخاب گردد که کاردان ، مدیر، مدبّر ، وباتجربه باشد وقائدتاً نبایستی حتّی المقدور در طول پروژه تعویض گردد، و پس از انتخاب ، شرح وظایف وحدود اختیارات ومسئولیّت آن نسبت به حجم وموقعیّت پروژه تعریف و ابلاغ گردد .

پس از انتخاب مدیر پروژه نوبت به انتخاب رئیس کارگاه می رسد که با صلاح دید مدیرپروژه فرد صلاحیّت داری که فرد با تجربه وآگاهی باید باشد می رسد که باتوجّه به اهمیّت ومسئولیّتی که رئیس کارگاه ازدید قانون وشرایط عمومی پیمان دارد (مادّه ده ) بایستی در انتخاب آن خیلی دقّت شود . چون شرایط عمومی پیمان رئیس کارگاه را به عنوان سرپرست ومسئول اجرای موضوع پیمان می شناسد .در نتیجه رئیس کارگاه بایستی اختیارات کامل برای اجرای پروژه را داشته وشخصیّت کاری آن طوری باشد که از عهده انجام مسئولیّت وتعّهدات خود برآید.

هر گز نباید به خاطر صرفه جوئی یا به هر دلیل دیگر فرد کم تجربه ونا آگاهی را به ریاست کارگاه انتخاب کرد .رئیس کارگاه بایستی قدرت تصمیم گیری وقدرت اجرائی کافی داشته باشد تا بتواند پروژه را به طور منطقی پیش ببرد ودر انتخاب زیر مجموعه های خود مختار باشد ،

به طور کلّی در مدیریّت پروژه برای مسئولیّت ها از انتخاب افراد کم تجربه اجتناب باید کرد . در ظاهر قضیّه افراد کم تجربه انتظارات کمتری داشته وبه حقوق کم قانع می شوند وبه نظر می رسد که در هزینه ها صرفه جوئی شده است در صورتیکه ضررها ئی که از ندانم کاری های این تیپ افراد به پروژه وارد می شود خیلی بیشتر از صرفه جوئی های فوق الذّکر خواهد بود .

به طور مثال در یک پروژه ای که پروژه مهمّی هم بود فرد جوانی راکه جوان کم تجربه ای بود به من سفارش کردند که سرکار به گمارم ومن ایشان را به عنوان نفر چهارم یا پنجم کارگاه در نظر گرفته بودم وداشتم برای آن پست آماده اش می کردم که به دلایلی از آن پروژه کنار رفتم وبا کنار رفتن من پیمانکار پروژه آن فردرا به عنوان رئیس کارگاه انتخاب ومعرفّی کرد . و این چه مفهومی میتوانست داشته باشد ؟ جز اینکه فرض شود که اصلاً برای پیمانکار مربوطه اجرای صحیح پروژه مطرح نبوده بلکه آنچه که مهمّ بوده هزینه کمتر ودلخوش کردن سفارش دهنده آن جوان بوده است .

مدیریّت پروژه : شرح وظایف دفتر فنی
مدیریّت پروژه : شرح وظایف معاونت اداری مالی - بخش اول
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “مدیریّت پروژه : انتخاب مدیر پروژه و رئیس کارگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *