آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۳۰، نماسازی سیمانی و طرز متره کردن آن.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

نماسازی سیمانی و طرز متره بر آورد کردن آن؛

برای آشنایی با فصل اندود ها و مواردی در رابطه با متره بر آورد اندود ها، نمای شمالی ساختمان مطرح خودمان را اندود سیمانی تگرگی در نظر میگیریم و درباره متره بر آورد آن بحث میکنیم.
طبق روشی که در  نوشتن متره بر آورد در پیش گرفته ایم، اوّل مقدمه فصل هیجده را که در رابطه با اندود سیمانی و یا گچی می باشد دقیقاً مطالعه و بررسی می کنیم:

در دیف اوّل مقدمه شرح داده می شود که:
۱- در اندود کاری ها، سطح کاری که از اندود پوشیده می شود اندازه گیری شده و برای صعوبت اجرای فصل مشترک پخی یا گردی نبش ها و یا چفت ها، بجز آنچه در ردیف ها پیش بینی شده، اضافه قیمتی پرداخت نمی شود.

در این جا مطلب قابل توجه آن است که در متره بر آورد کردن کنار درها و پنجره ها بایستی توجّه کرد، که وقتی اندود اجرا میشود، به اندازه ضخامت اندود به عرض موجود اضافه میشود. یعنی اگر کنار در به اندازه یازده سانتیمتر باشد با اضافه شدن سه سانتیمتر آستر و حداقل یک سانتیمتر رویه ضخامت یازده به ۱۵سانتیمتر تبدیل می گردد. کنار در یا پنجره بایستی اندود گردد، و این نقاط هم معمولاً برای اندود ۴ سانتیمتر جا ندارند بخصوص کنار پنجره هایی که با پروفیل تو خالی ساخته شده باشند. لذا معمولاً در اجرا به ناچار اندود این قسمتها با ضخامت کمتری اجرا می شود و از جمله مواردی است که کمتر به آن توجّه می شود.

مطلب دیگری که در مقدمه فصل برای متره بر آورد کردن جلب توجّه می کند ردیف ۱۰ است:
۱۰- چنانچه اندود گچ و خاک یا سیمان در روی سطوح ساده رابیتس انجام شود، اضافه بهایی معادل ده درصد و چنانچه در سطوح دکوراتیو انجام شود اضافه بهایی معادل ۳۰ در صد به بهای ردیف های مربوط به اندود اعمال می شود.

همین طور در متره بر آوردکردن، ردیف ۱۴ نیز قابل توجّه می باشد:
۱۴-در ردیف هاف بند کشی چنانچه از ملات پودر سنگ و سیمان سفید بجای ملات ماسه سیمان استفاده شود، ۲۰ در صد به بهای ردیف های مربوطه اضافه می شود.

در موقع متره بر آورد کردن، آیتم هایی که در این نماسازی مورد استفاده قرار می گیرد به شرح زیر می باشد:

  1. آیتم شماره ۱۸۰۳۰۵ اندود ماسه سیمان به ضخامت سه ساننتیمتر برای آستر نما.
  2. آیتم شماره ۱۸۰۳۰۳ اندود ماسه سیمان به ضخامت بک ساننتیمتر برای کنار پنجره ها.
  3. آیتم شماره ۱۸۰۳۰۲ شمشه گیری با ملات ماسه سیمان .
  4. آیتم شماره ۱۸۰۳۱۲ اندود ماسه سیمان به ضخامت دو ساننتیمتر برای کنار پنجره ها قسمت بالای پنجره.
  5. آیتم ۱۸۰۳۱۷ اضافه بها لیسه ای کردن سطح اندود بالای پنجره.
  6. آیتم ۱۸۰۳۱۲ سایبان بتنی بالای پنجره.
  7. آیتم ۱۶۰۴۱۰ برای میلگرد سایبان بتنی که طبیعتاً جوشکاری میشود.
  8. آیتم ۲۲۰۱۰۱ سنگ پلاک کف پنجره نمای شمالی از سنگ تراورتن سفید.
  9. آیتم ۲۲۰۶۰۷ اضافه بهای تیشه ای کردن سنگ.
  10. آیتم ۲۲۰۶۰۸ گرد کردن نبش سنگ.

 ریز متره زیر طرز نوشتن ریز متره موارد فوق را نشان می دهد؛

ریز متره g30-17

آموزش گام به گام متره برآورد گام 29، نماسازی آجری و طرز متره کردن آن.
آموزش گام به گام متره بر آورد گام 31، نماسازی با سنگ پلاک و فرم متره کردن آن.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *