هزینه بالاسری(بخش ۵ ): آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۵۶٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

هزینه بالاسری ( بخش ۵ )، طریقه اعمال هزینه بالاسری در صورت وضعیّت ها:

همانطور یکه در بخش های گذشته مطرح شدهزینه های بالاسری جزو هزینه های کارها و عملیّات اجرائی از قبیل بتن ریزی، آجرکاری، پی کنی و کلیّه آیتم های اجرائی می باشد، و با توجّه به اینکه این هزینه ها را نمی توان در آنالیز بهای آنها منظور کرد، لذا این هزینه ها را برای هر پروژه و برای مدّت اجرای آن پروژه محاسبه کرده و به صورت ضریب در کارکرد ها منظور می نمایند. و این ضریب به هیچ وجه مشابه ضریب منطقه، ضریب طبقات و یا ضریب سختی کار و مشابه این ضریب ها نیست.

اکثراً سؤال می کنند که چه بخشنامه ای برای اثبات این موضوع هست؟ این سؤال ناشی از عدم توجّه به اصل مطلب می باشد. آیا برای اعمال دستمزد استاد بنّا در آنالیز آجرکاری نیازی به بخشنامه هست؟ اگر برای آن بخشنامه لازم باشد، در آنصورت برای اعمال حقوق پرسنل مدیریّت پروژه و سایر هزینه های بالاسری نیز بخشنامه لازم خواهد بود. در صورتیکه این هزینه ها بر اساس پیوست شماره سه فهرست بها تقریباً می توان گفت که جزو آیتم های فهرست بها می باشد.

همانطور که در بخش ۴ ( گام ۵۵ ) هزینه های بالاسری مطرح شد، با توجّه به ثابت و مستقل بودن این هزینه ها بایستی در صورت وضعیّت ها مستقلاً و جدای از کارکرد به نسبت روز کارکرد محاسبه شود، و بعداً با کار کرد جمع شود، و سپس  سایر ضرایب پیمان نیز به آنها اعمال شود.

در این سیستم نوشتن صورت وضعیّت سه حالت پیش می آید:

  1. ممکن است پروژه کمتر از مبلغ پیش بینی شده کار کرده باشد، که در این صورت هزینه های بالاسری واقعی پرداخت شده در صورت وضعیّت منظور می گردد. و ضرری متوجّه پیمانکار نمی شود. در صورتیکه این کم کاری در نتیجه قصور پیمانکار بوده باشد، کارفرما می تواند طبق موادّ پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان با پیمانکار عمل نماید. ولی اگر پیمانکار قصوری نداشته باشد، و کوتاهی از طرف کار فرما بوده باشد، به صورت طبیعی هزینه ها را پرداخت می نماید.
  2. در صورتیکه پروژه طبق برنامه اجرا شده باشد، در این حالت با این طریق محاسبه کردن هیچ اتفّاقی نمی افتد.
  3. اگر پروژه بیشتر از ارقام پیش بینی شده در مدّت قرار داد کار کرده باشد، در این حالت به حسب ظاهر به ضرر پیمانکار تمام می شود، ولی با توجّه به اینکه در این حالت پیمانکار حد اقل هرینه های واقعی انجام شده را در یافت می کند لذا مشکل چندانی برایش پیش نمی آید. و اگر پروژه زود تر از مدّت قرارداد به اتمام برسد در آن صورت در آخرین صورت وضعیّت موقّت هزینه بالاسری را بر اساس مبلغ کارکرد محاسبه می نمایند. باید توجّه کرد وقتی پروژه ای زود تر از مدّت قرارداد به اتمام برسد حتماً هزینه های بالاسری بیشتری هم هزینه می شود. لذا بایستی طبق کارکرد پرداخت گردد.

حال به بینیم  پرداخت هزینه بالاسری به صورت مستقل چه خواصّی دارد:

  • الف – پیمانکار با اطمینان کامل هزینه های بالاسری را پرداخت می نماید چون می داند که آن هزینه ها را در صورت وضعیّت دریافت خواهد کرد . و ضرری از این بابت عایدش نخواهد شد. از طرف دیگر هزینه های بالاسری از قبیل حقوق پرسنل و غیره را به طور منطقی تری اعمال می نماید. و کار فرما هم به موضوع زمان اهمیّت بیشتری می دهد.
  • ب – کارفرما برای اینکه هزینه زیاد و بیجایی پرداخت ننماید ناچار مجبور می شود که فکر اعتبار پروژه را از پیش بکند، و نقشه ها و تصمیمات خود را به موقع بگیرد. و می داند که اگر پروژه به موقع تمام نشود، علاوه بر ضررهای زیاد دیر کرد پروژه،  از قبیل خوابیدن سرمایه و استهلاک سرمایه، بایستی ضررهای وارده به پروژه در نتیجه دیر کرد را هم  به پردازد.
  • ج – دستگاه نظارت نمی تواند نسبت به کم کاری پروژه بی توجّه بشود چون می داند که در این صورت بطور طبیعی مورد بازخواست کارفرما قرار خواهد گرفت.
  • د – در این حالت جلو خیلی از پرده پوشی ها و مبهم کاری ها که خیلی ها به حساب خودشان از مجهولات، سوء استفاده می کنند گرفته خواهد شد.
هزینه بالاسری، بخش4 آموزش گام به گام متره برآورد، گام 55.
طرز تهّیه آنالیز بها (بخش 5)، در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 57.
Facebooktwitterlinkedinmail

  6 comments for “هزینه بالاسری(بخش ۵ ): آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۵۶٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *