وظایف دستگاه نظارت

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

وظایف دستگاه نظارت و شرح وظایف آن

خیلی از دوستان  در رابطه با وظایف دستگاه نظارت و مدیر پروژه دستگاه نظارت و شرح وظایف آنها سؤال و درخواستهائی از من داشتند. در نتیجه نظریّات خودم را ذیلاً به نظر می رسانم.

دستگاه نظارت که شامل مهندسین مشاور و مهندسین ناظر آن در کارگاه می باشند وظایف خیلی سنگین و حیاتی برای پروژه را به عهده دارند که غالباً در جامعه کاری ما چندان توجّه و اهمیتّی به آن داده نمی شود، و در خیلی موارد هم خود دستگاه نظارت مسائل را خیلی جدّی نمی گیرد، و بعضی وقتها هم به مطرح کردن خود و حاکمیّت بی خاصیّت تبدیل می شود، در صورتیکه بایستی دستگاه نظارت موظف به انجام وظایف و تعهدّت خود بوده و جوابگوی مسؤلیّت خود باشد.

در شرایط عمومی پیمان در مادّه؛ ( ۹ ) و ( ۳۲ ) و ( ۳۳ ) تعریف مهندسین مشا ور و مهندس ناظر و شرح وظایف آنها به صورت جامع تعریف شده است، که کپی آنها در زیر مقاله نشان داده می شود.

با توجّه به خواست دوستان؛ من نظرات خودم را با توجّه به برخورد با قراردادهای مختلف بخصوص قراردادهای بین المللی در باره دستگاه نظارت به شرح زیر ابراز میدارم:

از نقطه نظرمن؛ دستگاه نظارت بایستی در موارد مشروحه زیر آشنائی و نظارت کامل و دقیق داشته باشد:

 1. آشنائی کامل به پروژه از نقطه نظر طرّاحی، محاسباتی و اجرائی داشته باشد.
 2. توجّه و اشراق کامل به قرارداد داشته و با آشنائی به مفاد شرایط عمومی پیمان همواره آنهارا مد نظر داشته باشد.
 3. آشنائی کامل به مشخصّات فنّی پروژه داشته باشد. و نظارت دقیق به اجرای صحیح آنها مدّ نظرش باشد.
 4. آشنائی کامل به سیستم اجرا داشته باشد؛ به طوریکه خیلی راحت بتواند استاد کار خبره و ناشی را در برخورد اوّل  بشناسد، و اجازه ندهد که افراد ناشی به کار گماشته شده و باعث خراب شدن کار بشوند.
 5. کنترل دقیق به کیفیّت اجرای کارها طبق مشخصّات فنّی.
 6. مد نظر داشتن پیشنهادات و برنامه های پیمانکار در اسناد مناقصه از قبیل؛
  • ۶-۱- روش اجرای پروژه؛ در پروژه ای که من خودم اسناد مناقصه را تنظیم کرده بودم و روش اجرا را طبق نظر خود پیمانکار تنظیم کرده بودم، در زمان اجرا پیمانکار درست بر عکس آن روش را  پیاده کرد، که به عقیده من غلط هم بود ولی دستگاه نظارت و کارفرما هیچگونه اعتراضی نکردند و برای من خیلی عجیب بود که درخواست این موارد در اسناد مناقصه و اهمیّت ندادن به آنها در زمان اجرا چه مفهومی می تواند داشته باشد.( متأسفانه این حالت در اکثر پروژه ها حاکم می باشد)
  • ۶-۲- توجّه و نظارت دقیق به اجرای تجهیز کارگاه طبق تعریف پیمانکار در اسناد مناقصه. در صورتیکه در اسناد مناقصه چنین تعریفی نشده باشد، در خواست تعریف تجهیز کارگاه از پیمانکار و نظارت به اجرای دقیق آن، بخصوص قسمت رفاهی و تغذیه نیرو ها.
  • ۶-۳- نظارت دقیق به اجرای هزینه های بالاسری طبق تعریف آن در اسناد مناقصه، در صورتیکه هزینه بالاسری پروژه در اسناد مناقصه به طور مشروح روشن نشده باشد، شرح آنرا از پیمانکار بخواهد و بر طبق آن به اجرا و مدیریّت دقیق آن نظارت داشته باشد.
  • ۶-۴- نظارت دقیق به سیستم مدیریّتی پروژه توسّط پیمانکار، و توجّه کامل به ضعف های مدیریّتی و دادن تذکّرات به موقع.
 7. حضور دائم در پروژه (در کارگاه) و باز دید مستمرّ پروژه.
 8. همکاری و همفکری صمیمانه با پیمانکار در پیشبرد پروژه. و دادن راهنمائی های لازم در موارد نیاز.
 9. تصمیم گیری و دادن دستور کارهای لازم بدون معطّل کردن پیمانکار.
 10. تهیّه و امضای صورتجلسه های مورد نیاز با همکاری پیمانکار.
 11. رسیدگی به صورت وضعیّت های موقّت ماهانه و موظف کردن پیمانکار به تنظیم و تهیّه صورت وضعیّت موقت و منظّم ماهانه.
 12. کنترل پروژه از نقطه نظر موارد زیر:
  • ۱۲-۱ – کنترل از نظر زمانبندی فیزیکی.
  • ۱۲-۲ – کنترل از نظر زمانبندی ریالی، و هماهنگی آن با پیشرفت فیزیکی، و اینکه آیا مبلغ پیشرفت فیزیکی مشابه مقادیر پیش بینی شده در زمانبندی اولیّه می باشد یا نه؟
  • ۱۲-۳ – کنترل سود و زیان پروژه.
  • ۱۲-۴ – کنترل ضعف های پیش آمده در پروژه اعم از طرف پیمانکار و یا کارفرما و تذکّر دادن به موقع آنها.
  • ۱۲-۵- کنترل دقیق مصالح به کار رفته.
  • ۱۲-۶ – کنترل دقیق گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهانه و مقایسه آنها با برنامه زمانبندی.
 13. نظارت دقیق و جدّی به مسائل ایمنی پروژه.
 14. مدیریّت صحیح سیستم نظارت و پرهیز از درگیری با پیمانکار.
 15. پرهیز خیلی جدّی از باری به هر جهت بودن و بی تفاوتی نسبت به پروژه.
 16. در صورت نیاز تشکیل کلاسهای تشریحی و آموزشی با همکاری پیمانکار.
 17. پرهیز خیلی جدّی از به کار گماردن مهندسین کم تجربه و غیر حرفه ای جهت نظارت.

کپی شرح مواد ۹ و ۳۲  و ۳۳ شرایط عمومی پیمان در زیر:

 

مدیریّت پروژه: مدیریت مصالح
مدیریت از دیدگاه شخصی. بخش اول
Facebooktwitterlinkedinmail

  6 comments for “وظایف دستگاه نظارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *