آموزش گام به گام متره برآورد گام ۳۳، کار های فولادی ( فلزّی ).۲

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

کارهای فولادی ( فلزّی ) و متره بر آورد آن؛ ۲

در ساختمان کوچک یک طبقه که در حال حاضر ما مشغول فراگیری متره  بر آورد آن هستیم کار های فلزّی چندان زیادی ندارد، ولی همین مقدار کم هم می تواند بهانه ای باشد برای بررسی آیتم های فصل کارهای فلزّی در متره بر آورد:

در این ساختمان دو عدد ستون فلزّی از دو عدد ناودانی نمره ۱۴ به صورت قوطی در نظر گرفته شده است که طول هر کدام ۳/۳۰ متر می باشد به اضافه یک عدد کف ستون از ورق به ابعاد ۳۵۰*۳۵۰*۱۵ میلیمتر و یک عدد سر ستون به  ابعاد ۳۵۰*۲۰۰*۱۲٫ و ۴ عدد نبشی به اندازه ۶۰*۶۰*۶ میلیمتر وبه طول ۱۴ سانتیمتر جهت اتصّال ستون به کف ستون و دو عدد نبشی ۶۰*۶۰*۶ سر ستون در سمت تیر حمّال و دو عدد نبشی ۵۰*۵۰*۵ در سمت دیگر. و دو عدد میلگرد به قطر ۱۴ میلیمتر به طول ۷۰ سانتیمتر برای اتصال کف ستون به فونداسیون.

در متره بر آورد؛ طبق تعریف فهرست بها ابنیه ۱۳۹۳ هزینه همه اینها از آیتم ۰۹۰۱۰۳ به مبلغ ۲۵۵۰۰ ریال به شرح: (تهیّه و نصب ستون متشکّل از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی  در صورتی که تسمه و ورق های تقویتی و وصله به کار نرفته باشد و به وسیله جوش مستقیماً به یکدیگر متصّل شوند) وهمچنین ردیف ۵ مقدمّه فصل، پرداخت میشود.

تأکید بر این است که شخص متره بر آوردکننده بایستی دقیق بوده و همیشه توجه به قیمت ها داشته باشد. که در این مورد هم لازم است به این مسئله توجه شود. فهرست بها، قیمت ستون با تیر آهن و ناودانی را یک قیمت داده است در صورتیکه در همین فهرست بها در پیوست شماره ۱ فهرست بها، مصالح پای کار در آیتم ۴۱۰۹۰۱ قیمت تیر آهن به مبلغ ۱۹۶۰۰ ریال تعیین شده و قیمت ناودانی طبق آیتم ۴۱۰۹۰۳ به رقم ۲۱۰۰۰ ریال تعیین گردیده است. با این مقایسه متوجّه می شویم که هر کیلو گرم تیرآهن با ناودانی مبلغ ۱۴۰۰ ریال اختلاف دارند یعنی ناودانی گران تر است.

حال در اینجا تکلیف شخص متره بر آورد کننده چیست؟ آیا موضوع را ندیده بگیرد در نتیجه یک رقم بزرگی نادیده گرفته شود و اگر پروژه ضرر نشان داد معلوم نشود که از کجا ها ضربه خورده است،  یا راهی پیدا کرده و آن را به نحوی منظور نماید؟ مسلمّاً باید دنبال راه حل گشت. یکی از راه ها محاسبه اختلاف قیمت تیر آهن و ناودانی بر اساس آیتم های مصالح پای کار می باشد. یعنی(آیتم ۴۱۰۹۰۳ منهای آیتم ۴۱۰۹۰۱ ) مانند ریز متره برآورد زیر.

متره برآورد کارهای فلزی

یادآوری :اگر این موارد قبل از شروع پروژه بررسی شود، در آن صورت می شود با نظر مهندس مشاور، نوع پروفیل را عوض کرد و یا در خواست قیمت جدید نمود.

آموزش گام به گام متره بر آوردگام 32، کارهای فولادی (فلزّی) و متره ب آورد آن. 1
آموزش گام به گام متره برآوردگام 34، روش تهیّه انواع متره بر آورد.
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “آموزش گام به گام متره برآورد گام ۳۳، کار های فولادی ( فلزّی ).۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *