آموزش گام به گام متره بر آوردگام ۳۲، کارهای فولادی (فلزّی) و متره ب آورد آن. ۱

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

کارهای فولادی و طرز متره بر آورد آنها؛ ۱

در مقالات گذشته در رابطه بامتره بر آورد و کسی که متره بر آورد را تهیّه میکند بحث شده که مترور بایستی کارشناس و فرد آگاهی بوده باشد با این حال تنها کارشناسی و آگاهی کافی به نظر نمی رسد. بلکه شخص متره بر آورد کننده بایستی دائم در حال مطالعه و تحقیق و بررسی بوده، و توجّه کامل به مسائل عمران و حواشی آن داشته باشد، بخصوص در کشور و جامعه کنونی ما با توجّه به تغییراتی که دائم در حال اتفّاق افتادن می باشد، از قبیل تغییر قیمت ها، تغییر فهرست بها ها و تغییر سلیقه ها و غیره و همچنین به خاطر امکان فراموشی بعضی از موارد لازم است که مطالعه کردن و تحقیق کردن را جزو برنامه همیشگی خود داشته باشیم.

در رابطه با متره بر آورد فصل نهم؛ کارهای فولادی ( فلزّی ) سنگین و فصل شانزدهم؛ کارهای فولادی( فلزّی ) سبک  نیز این مطلب ثدق می کند. مطالعه مقدّمه و آیتم های این دو فصل برای آگاهی شخص متره بر آورد کننده ، خیلی مهمّ می باشد و حتماً بایستی با حوصله کامل مطالعه شود و به خاطر این مسئله و برای این که بیشتر در دسترس باشد، مقدمه فصل های مذکور عیناً در زیر منعکس میشود.

ضمناً بد نیست یاد آوری نمایم، وقتی یک پروژه ای را متره بر آورد می کنیم بایستی حتماً به فهرست بهای همان پروژه توجّه کرده و مقدمه فصل و آیتم های آن را دقیقاً مطالعه کنیم، چون آیتم ها در فهرست بها های سال  های مختلف باهم تفاوت پیدا می کنند. به طور مثال در فهرست بها های سال های گذشته در کارهای فلزی سنگین اتّصالات، از قبیل نبشی، سپری، تسمه و غیره آیتم جداگانه ای داشت و قیمت آن هم نسبت به آیتم های دیگر بیشتر بود. به دلیل این که در آن زمان قیمت نبشی و سپری زیاد تر بود. در صورتیکه در فهرست بهای سال ۱۳۹۳ این ایتم حذف شده و اتّصالات جزو قیمت عضو های اصلی منظور شده است. در برخورد اوّل این مطلب به نظرم خیلی عجیب آمد که چه طوری در آنالیز بها قیمت اتصّالات را در قیمت اعضای اصلی تلفیق نموده اند، ولی وقتی به فصل مصالح پای کار مراجعه کردم، متوجّه شدم که قیمت تیر آهن و ناودانی بیشتر از قیمت نبشی می باشد. که البتّه برای من تعجّب آور بود که چه طوری قیمت نبشی از تیر آهن ارزان تر است. و همین تغییر قیمت هاست که بیشتر مدّ نظر می باشد و باید مورد توجّه قرار گیرد. به طور مثال در فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۳ آیتم ۰۹۰۲۰۲ تیر ریزی ساده با تیر آهن ۲۵۲۰۰ ریال می باشد و آیتم ۰۹۰۲۰۴ پرلین از ناودانی به قیمت  ۲۵۷۰۰ ریال منظور شده است. در صورتیکه در فصل مصالح پای کار آیتم ۴۱۰۹۰۱ انواع تیرآهن به مبلغ ۱۹۶۰۰ ریال و آیتم ۴۱۰۹۰۳ انواع ناودانی به قیمت ۲۱۰۰۰ ریال درج شده است . یعنی ناودانی مبلغ ۱۴۰۰ ریال گران تر از تیر آهن می باشد. حال وقتی قیمت اجرای تیرریزی ساده با تیر آهن در سطح افقی با تیر ریزی در سطح شیب دار با ناودانی را مقایسه می کنیم فقط ۲۰۰ ریال بیشتر منظور شده است و معلوم نیست اختلاف قیمت ۱۴۰۰ ریال تیر آهن و ناودانی چه می شود؟…. همین مطالب هست که برای متره بر آورد کننده هشیاری و دقّت زیادی می طلبد. باز هم وقتی به سایر آیتم های این فصل نگاه میکنیم می بینیم که در اغلب آیتم ها تیرآهن و ناودانی را باهم در آیتم منظور کرده اند، از قبیل آیتم ۰۹۰۱۰۳ و ۰۹۰۱۰۴ و ۰۹۰۱۰۵ و۰۹۰۲۰۶ و غیره که تیرآهن و ناودانی به یک قیمت دیده شده است. در صورتی که قیمت آن ها متفاوت می باشد. این روش قیمت گذاری در فهرست بها خیلی منطقی به نظر نمی آید. ولی به هر صورت بایستی به این مطالب توجّه نمود.

در زیر برای آگاهی بیشتر متره بر آورد کننده ها صفحات مقدمه فصل نهم؛ کارهای فولادی سنگین ،مربوط به فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۳ درج گردیده است؛

فهرست بهای ابنیه - فصل ۹ - مقدمه 9-intro-02 9-intro-03 9-intro-04

فصل ۱۶ فهرست بهای ابنیه - مقدمه s16-intro-02

آموزش گام به گام متره بر آورد گام 31، نماسازی با سنگ پلاک و فرم متره کردن آن.
آموزش گام به گام متره برآورد گام 33، کار های فولادی ( فلزّی ).2
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *