آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۳۶، متره بر آورد اسکلت فلزّی پلّه.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردارنیک = زندگی نیک.

متره بر آورد اسکلت فلزّی پلّه؛ ( کار های فلزّی ) ۴؛

در مورد متره بر آورد اسکلت پلّه با توجّه به این که می تواند سازه های متفاوتی داشته باشد در فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۳ که مورد استفاده ما در این زمینه است برای اسکلت فلزّی پلّه آیتم ۰۹۰۲۰۶ به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

شرح آیتم اسکلت فلزّی پلّه؛ ( تهیّه و ساخت تیر پلّه از تیر آهن یا ناودانی با تمام عملیّات برشکاری، جوشکاری و اتصّال های مربوط همراه با وصله های لازم برای اتصّال به عضو دیگر )

در نوشتن متره بر آورد این آیتم به صورت کامل روشن نیست که منظور از تیر پلّه اسکلت پلّه است، یا فقط تیر مایل یا به اصطلاح تیر شمشیری پلّه مدّ نظر می باشد.  آیا تیر قائم شروع پلّه که به فونداسیون وصل می شود، همینطور تیر حمّال اوّل پاگرد که تیر مایل به آن متصّل می گردد جزو این آیتم حساب می شود؟ یا این که آن دو بایستی جداگانه در آیتم دیگری حساب  شود به همین ترتیب تیر های دیگر پلّه از قبیل تیر های پاگرد، که تقریباً جزو اسکلت پلّه میباشند بایستی جداگانه حساب شوند؟ با توجّه به شرح آیتم تصمیم گیری در این زمینه با اشکال مواجه می گردد. یعنی هم میشود کلیّه اجزاء پلّه را با این آیتم حساب کرد و هم می توان اجزا را تفکیک نمود.

در این نقشه که ما متره برآورد آن را تهیّه میکنیم با توجّه به اینکه تیر مایل پلّه به حمّال اوّل پاگرد وصل می شود و تیر مایل پاگرد تا به بالا به حمّال بالایی وصل می شود، لذا همه اینها را جزو آیتم ۰۹۰۲۰۶ در نظر می گیریم، و تیر های بعدی پاگرد را جزو تیرریزی تو دلی یعنی آیتم ۰۹۰۲۰۹  در نظر می گیریم. و صفحه پای پلّه به فونداسیون را  با آیتم ۰۹۰۷۰۱ محاسبه می کنیم به دلیل اینکه ورق اتصّال پایه پلّه به بتن پی با میلگرد جوش شده به آن هنگام بتن ریزی کار گذاشته می شود. میل مهار های تیر های مایل را از آیتم ۰۷۰۶۰۱ در نظر می گیریم (ناگفته نماند که ورق کف ستون های  ستون های داخل سالن هم می بایست با آیتم ۰۹۰۷۰۱ حساب می شد)

در متره برآورد کارهای فلزّی سه مورد هست که بایستی مورد توجّه قرار گیرد یکی موضوع رنگ ضدّ زنگ می باشد که حتماً بایستی از فصل ۲۵ رنگ آمیزی آیتم  ۲۵۰۳۰۱ آن را محاسبه نمود.

مورد دوّم زنگ زدایی در متره بر آورد  می باشد، در صورتیکه پروفیل های مصرفی دارای زنگ زدگی باشند حتماً بایستی زنگ زدایی بشود که در این صورت با توجّه به نوع زنگ زدایی هزینه آن در صورت وضعیّت بر اساس یکی از آیتم های زنگ زدایی در فصل ۲۵ محاسبه می گردد.

مورد سوّم مسئله حمل در متره بر آورد می باشد، که بر اساس فصل ۲۸ فهرست بها و با توجّه به شرح مقدمّه فصل محاسبه می گردد. که در گام دیگری مسئله حمل را بطور کامل بررسی خواهیم کرد. انشاءالله

ضمناً نقشه و متره بر آورد اسکلت پلّه در زیر نشان داده می شود.

 

نقشه و متره اسکلت پلّه g3603

 

 

 

ا

تحلیلی بر قیمت گذاری کارهای فلزّی، فصل 9 فهرست بها.
آموزش گام به گام متره بر آورد گام 37، متره بر آورد آجر کاری و طاق زنی.
Facebooktwitterlinkedinmail

  16 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۳۶، متره بر آورد اسکلت فلزّی پلّه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *