آموزش گام به گام متره برآورد گام ۲۴، کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت:

متره بر آورد کار حسّاس و پر رمز و رازی است و از آنجایی که محاسبات آن بر اساس تجسّم و از روی نقشه ی دو بعدی انجام می گیرد، لذا امکان اشتباه نیز زیاد است، و به همین دلیل حتماً بایستی کنترل گردد.

به قول معروف انسان جایز الخطاست و اشتباه می کند و این اشتباهات در حدّ نرمال، اجتناب نا پذیر است، لذا بایستی کلیّه کارهای انجام شده کنترل گردند. در زمینه اشتباه کردنِ انسان، ضرب المثلی انگلیسی نیز  می گوید ( فردی را می شناسم که چهار صد سال است که هیچگونه اشتباهی نکرده است، و آن مجسّمه ایست که در وسط میدان شهر است ) پس واقعیّت این است که اگر کسی کاری انجام می دهد امکان اشتباه هم وجود دارد. مگر اینکه هیچ کاری انجام نشود. البتّه با دقّت بیشتر می توان میزان این اشتباهات را به مقدار خیلی زیادی پایین آورد.

در مورد متره برآورد هم این مسئله صادق است. متره انجام شده حتماً باید به دفعات کنترل شود و بهتر است کنترل به وسیله شخص دیگری انجام پذیرد. علاوه بر کنترل، رسیدگی متره نیز مبحث دیگری است.

رسیدگی متره که اغلب توسّط دستگاه نظارت و مهندسین مشاور و کارفرما انجام می گیرد، خود مقوله خاصّی است که هر متره نویسی بایستی به آن آشنایی داشته باشد.

ریسیدگی متره برآورد:

در رسیدگی متره برآورد در درجه اوّل شناخت روش متره با اهمیّت است و آشنایی به روحیه تهیّه کننده آن. اینکه آیا تهیّه کننده با تسلّط کافی متره را انجام داده یا اینکه کارش ناشیانه بوده است. دوّم نیّت نویسنده متره مطرح است، که آیا متره با حسن نیّت و صداقت و دقّت انجام شده، و یا باری به هر جهت و با دقّت کمتر و یا خدای نکرده با سوء نیّت متره نوشته شده است.

در مرحله بعدی اولین موردی که باید به آن توجّه کرد اشتباهات پیش آمده است که با بررسی کامل متره قابل کشف و اصلاح است. مورد دوم نواقص متره و مدارک مربوط به آن از قبیل نقشه ها، دستور کارها و صورتجلسه های مورد نیاز است. مثلاً برای محاسبه متره پی کنی حتماً باید نقشه پی کنی تهیّه شده باشد، و برای مشخّص شدن نوع زمین (سختی و …) حتماً بایستی صورتجلسه تنظیم گردد. مورد سوّم نوع تطبیق آیتم های فهرست بها با کار انجام شده است و تعبیر آن ها که ممکن است در بعضی موارد هر کارشناسی نظر تخصّصی خودش را داشته باشد. پیمانکار ، مشاور یا کارفرما.

از آنجایی که در امر متره و برآورد موضوع پول در میان است و طبیعتاً یکی می خواهد پول بیشتری بگیرد و دیگری هم می خواهد پول کمتری هزینه کند، لذا تا حدودی در بعضی موارد اختلاف نظر هایی پیدا می شود. البتّه هر چه قرارداد کامل تر و روشن تر تنظیم شده باشد این اختلاف نظر ها کمتر خواهد بود. ضمناً اگر کارها روی اصول و با آگاهی طرفین انجام پذیرد نیز توافقات بیشتر و اختلاف نظر ها کمتر خواهد شد. و در این میان نقش دفتر فنّی و مترور خیلی مهّم است . اگر دفتر فنّی تمام موارد مورد نظر را قبلاً صورت جلسه کرده و به تأیید کارفرما برساند این اختلافات بسیار کمتر می گردد. ولی فی البداهه مطرح کردن هر مطلبی طبیعتاً در مرحله اوّل مخالفت طرف مقابل را بر می انگیزد.

برای روشن تر شدن مطالب فوق در گام بعدی صورت وضعیّتی را که تهیّه کرده ایم از هر لحاظ مورد بررسی قرار خواهیم داد. انشاءالله .

آموزش گام به گام متره بر آورد: گام 23، متره عایق پی و دیوار آجری.
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 25، کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت2.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *