آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۲۵، کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت۲٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیگ.

کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت ۲؛

در رابطه با نوشتن متره بارها تأکید کرده ام که مترور بایستی دقیق و صبور و با حوصله کار بکند و از محاسبه کوچک ترین مورد، غفلت نکند، و هر کاری که انجام میشود هر قدر هم کم ارزش باشد بایستی در متره بر آورد منظور گردد. در غیر این صورت خیلی چیز ها از دست می رود. ولی متأسفانه من هم در نوشتن متره های آموزشی خودم مرتکب چنین اشتباهی شدم! اول این که می خواستم فقط طرز نوشتن را نشان دهم، و از طرف دیگر می خواستم اصلاح و کنترل کردن متره را نیز مطرح کنم، لذا یکی دو تا اشتباه عمد نیز انجام دادم. ولی همین مطلب باعث شد  همان سفارشی که مرتّب میکردم در این چند صفحه متره اتفّاق بیافتد. و اشتباهات مهمی مرتکب شدم . در مرحله اوّل نیّتم این بود که آن اشتباهات را در صفحات و گام های گذشته به همان صورت نگاه داشته و در گام های بعدی اصلاح آن ها را نشان دهم. ولی همکاران سایت با این طرز تفکّر من مخالفت کردند و معتقد بودند که این حالت با فرهنگ وب سایت هماهنگی ندارد. چون ممکن است فردی فقط به همان مقاله دارای اشتباه مراجعه کند و با متوجّه شدن اشتباهات، اعتبار سایت برایش زیر سوال برود و از ادامه مطالعه سایت منصرف شده و از مقالات مفید دیگر سایت بهره ای نبرد.  یا در حالت دیگر متوجه اشتباه نشود و خودش به اشتباه بیافتاد و مطالب را نادرست بیاموزد که این از اولی هم بدتر است. به این دلیل متره های مقالات قبلی را نیز اصلاح کردم. فقط خلاصه مالی را در دو حالت، تهیّه کننده و رسیدگی کننده (دستگاه نظارت) باقی گذاشتم تا مشخّص شود که با کوچکترین سهل انگاری چه اتفاقی می افتد . ضمناً بد نیست توجّه داشته باشیم که دستگاه نظارت اکثراً فقط مواردی را که اشتباهاً یا به عمد زیادی نوشته شده باشد اصللاح می کند و توجّهی به موارد از قلم افتاده و یا اشتباهاتِ کمتر نوشته شده ندارد. لذا مترور باید حواسش جمع باشد که چیزی را از قلم نیاندازد.

من در محاسبه متره های قبلی اشتباهات زیادی مرتکب شده بودم ، همان طوری که قبلاً گفتم بعضی ها عمدی و بعضی ها غیر عمد و اتفّاقی و به واقع اشتباه بود. به طور مثال در آجر کاری کرسی چینی که با روش دیگری انجام دادم، از آنجاییکه دیوار های چهار طرف یک اندازه بودند  می خواستم طول آکس تا آکس دیوار ها را حساب کرده و با ضرب کردن آن به رقم چهار طول هر چهار دیوار را در یک خط حساب نمایم ، که برای محاسبه آکس دیوار از عدد ۱۲/۰۰ متر، مقدار ۴۵ سانتیمتر که عرض کرسی چینی بود کم کرده و به اصطلاح طول آکس تا آکس دیوار که عدد ۱۱/۵۵ متر شد. بقیّه دیوار ها را نیز حساب کردم ولی وقتی جمع آجر کاری را به دست آوردم متوجّه شدم که با رقم محاسبات روش قبل مطابقت ندارد. بیشتر که دقّت کردم ، متوجّه شدم که در محاسبه آکس تا آکس مرتکب اشتباه شده ام .برای این که طول ۱۲/۰۰ متر طول دیوار ۳۵ سانتیمتری ساختمان است ولی طول کرسی چینی ۱۲/۱۰ سانتیمتر می باشد. ومی بایست برای محاسبه آکس دیوار رقم ۴۵ سانتیمتر را از رقم ۱۲/۱۰ کم می کردم که میشد ۱۱/۶۵ متر و یا از عدد ۱۲/۰۰ متر عدد ۳۵ سانتیمتر را کم می کردم که باز همان عدد ۱۱/۶۵ متر به دست می آمد . در نتیجه همین اشتباه جمع آجرکاری درست از آب در نمی آمد .

در محاسبه شناژ هم، شناژ چندین ردیف که بعداً به نقشه اضافه کرده بودم حساب نشده بود، که آن ها را هم اضافه کردم و نقشه ها را هم تا حدودی کاملتر کرده و تغییر دادم .

نا گفته نماند که این روز ها کمتر کسی متره را بادست انجام می دهد و اغلب به وسیله کامپیوتر و با نرم افزار های مختلف از قبیل اکسل و اتوکد و سایر نرم افزار های مرتبط، انجام داده می شود. ولی باید توجّه کرد که نباید به صرف کار کردن با کامپیوتر دقّت عمل خود را کم کنیم چون متأسّفانه در صورت بروز خطا در محاسبه با کامپیوتر اشتباهات با ابعاد خیلی بزرگ تری خواهند بود.  انشاءالله در آموزش گام به کام متره بر آورد به آن هم خواهیم رسید.

در ضمن در مورد اشتباهات متره ها یک مورد هم در محاسبه آرماتور بندی، از جمله اشتباهات عمدی بود، و آن هم خاموت شناژ زیر سقف بود که خط زده و اصلاح کرده و به همان نحو نشان دادم.

البتّه اگر بخواهیم بیشتر توجّه کنیم، مدارک صورت وضعیّت تهیّه شده نقصهای زیادی دارد، از قبیل صورتجلسه رقوم زمین طبیعی، طبقه بندی زمین و دستور کار قالب بندی شناژ با آجر یازده سانتیمتری و صورت جلسه آن و  غیره.

 

آموزش گام به گام متره برآورد گام 24، کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت.
آموزش گام به گام متره برآورد گام 26، بتن ریزی.
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۲۵، کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت۲٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *