کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد، مهندسی ارزش قسمت پنجم، گام ۱۲۸ ( ۹۰ L

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

کنترل پروژه؛ مهندسی ارزش، قسمت پنجم؛

۳ – مهندسی ارزش در زمان شروع پروژه ؛

در مقالات قبلی در رابطه با تعریف مهندسی ارزش، مهندسی ارزش در زمان پیدایش یک ایده اجرای یک پروژه و مهندسی ارزش در زمان طرّاحی مطرح گردید، و اینک در باره شروع پروژه و مهندسی ارزش در زمان شروع پروژه را بر رسی می کنیم.

مهندسی ارزش در زمان شروع پروژه از اهمیّت خاصّی برخور دار است، به طور کلّی برای شروع پروژه بدون مطالعه نباید اقدام کرد، بلکه بایستی کاملاً با حوصله و با مطالعه کامل، باتعیین نوع شروع، محل شروع، زمان شروع، تعیین کردن نوع تجهیز و تدارکات لازم، و ارزش یابی و مهندسی ارزش و برنامه ریزی دقیق، و آمادگی کامل کار را شروع کرد.

اصولاً شروع پروژه های عمرانی بایستی به صورت تیمی، و با برنامه ریزی دقیق و کامل انجام پذیرد.

با توجّه به اینکه به طور کلّی جامعه ما فردگرا می باشد، و ما هم فرد گرا بار می آییم، لذا لازم هست که در کار کردن به صورت تیمی توجّه کرده و با تمرین و توجّه به آن به کار کردن به صورت تیمی عادت بکنیم، علی الخصوص پروژه های عمرانی که اصلاً به صورت فردی ممکن نمی باشد، و خواه ناخواه تیم های مختلفی باید کار کنند، با اینحال می بینیم که اغلب تصمیم گیری ها به صورت انفرادی انجام می گیرد، ولی بایستی در این زمینه هم گروهی کار کرد، بخصوص مهندسی ارزش حتماً بایستی تیمی باشد.

با توچّه به اینکه شروع پروژه نیز حکم خشت اوّل بنا را دارد و انحراف و اشتباه در آن می تواند فاجعه بار باشد، لذا در آن هم بایستی دقّت فراوانی بکار رود.

باز هم برای روشن شدن مطلب بهتر است از مثال های روشن و گویا استفاده کرد، به طور مثال همین برنامه سایت کنکاشی در مهندسی عمران، که اوّل آن را با عنوان مطالبی در باره عمران شروع کردم، و بعداً به نام کنکاشی در مهندسی عمران تغییر نام دادم، ولی گوگل اکثراً به همان نام اولیّه ارجاع می دهد، در صورتیکه اگر در اوّل با مطالعه و با حوصله و بدون عجله و مشاوره این کار را می کردم، سایت به جای اینکه دو تا نام داشته باشد، دارای یک نام می شد.

با توجّه به اینکه در شروع پروژه های عمرانی مسائل و مطالب زیادی وجود دارد که بایستی مراعات شود؛ از قبیل تاریخ و زمان شروع، که بایستی با توجّه به موقعیّت منطقه و نوع آب و هوای آن منطقه تصمیم گیری شود، بطور مثال شروع یک پروژه عمرانی در یک منطقه سرد سیر نبایستی در اواخر و یا اواسط پائیز باشد، زیرا در فصل سرما اجرای کار به سختی و کندی میسّر می باشد، محل شروع پروژه هم اهمیّت خاصّ خودش را دارد، به طوریکه در معماری فنکشوئی محل کلنگ زنی یک پروژه را هم مهم میشمارند، که این مطلب در پروژه های گسترده ساختمانی و یا راه سازی خیلی مهم می باشد.

در اینجا بد نیست در رابطه با توجّه به دلایل معماری فنکشوئی به این مطالب بحثی داشته باشیم؛ فنکشوئی به جریان های انرژی اهمیّت خاصّی قائل هست، باید توجّه کرد که ما انسان ها در روی کره زمین با انرژی ها و امواج و جریانات زیادی مواجه هستیم، که یاد آوری آنها خالی از لطف نمی باشد.

انرژی های تأثیرگذار روی ما انسان ها عبارتند از ؛ انرژی جریان مغناطیسی زمین، انرژی جاذبه ماه و سیّارات دیگر، انرژی تشعشعات خورشیدی، انرژی امواج صوتی، امواج نوری، انرژی باد، انرژی هاله های انسان ها و امواجی که انسان ها از طریق ذهن ارسال می نمایند، تأثیر موجودات نامرئی از قبیل باکتری ها و میکرب ها، و یا خیلی انرژی های ناشناخته دیگر که در اغلب ادیان به عنوان شیاطین مطرح می گردد.

در نتیجه در معماری فنکشویی که به این انرژی ها خیلی توجّه دارند، در طرّاحی و شروع کار به جریان این انرژی ها توجّه قابل ملاحظه ای دارند، و تأثیرات آنها را در نظر می گیرند، و بر اساس تأثیرات این انرژی ها برنامه خود شان را تنظیم می نمایند، به طوریکه شروع پی کنی یک ساختمان را از نقطه خاصّی از آن ساختمان شروع می کنند، در نظر آنها توجّه به جهات هشت گانه در طرح و شروع کار ها خیلی مهم می باشد.

در شروع کار مسائل مهم زیادی مطرح می باشد، از قبیل نوع تجهیز کارگاه، برنامه ریزی برای تدارکات، انتخاب مصالح، انتخاب افراد اجرا کننده پروژه، برنامه ریزی برای اجرای پروژه و نوع کنترل پروژه، وخیلی موارد دیگر. با توجّه به این موارد متوجّه می شویم که حضور و دخالت مهندسین ارزش در این زمان چقدر می تواند مفید واقع شود، چون متخصّصین مهندسی ارزش افرادی هستند که مطالعات زیادی داشته و دارای ابتکار عمل، خلّاقیّت و آگاه به مسائل اقتصادی، ودر خیلی موارد دیگر نیز آگاهی و آشنائی زیادی دارند، در نتیجه راهنمائی چنین افرادی می تواند خیلی تأثیر گذار باشد.

کنترل پروژه؛مهندسی ارزش قسمت چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 127 ( 90,O
کنترل پروژه؛مهندسی ارزش قسمت ششّم، آموزش گام به گام متره بر آورد، ؛ 129 ( 90,
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد، مهندسی ارزش قسمت پنجم، گام ۱۲۸ ( ۹۰ L

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *