کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد؛ گام d.90

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

کنترل زمان بندی پروژه؛

با توجّه به اینکه زمان تعیین شده برای اجرای پروژه بایستی خیلی جدّی تلّقی شود، و هرگز نبایستی آنرا سرسری گرفته و باری به هر جهت برخورد شود. زیرا زمان در اجرای یک پروژه از اهمیّت به سزائی برخوردار می باشد. دلایل این مطلب می تواند به این شرح باشد:

در صورت به موقع اجرا شدن پروژه؛

۱ – سرمایه ای که برای انجام دادن آن هزینه می گردد، به موقع خود به بهره برداری می رسد.

۲- نیرو هائی که در آن پروژه مشغول هستند، در زمان تعیین شده آزاد گردیده، و می توانند به یک پروژه دیگر به پردازند.

۳ – هزینه زیادی به خاطر طولانی شدن پروژه تحمیل پروژه نمی گردد، و سرمایه گذاران متحّمل ضرر نمی گردند.

۴ – در کشور ما با توجّه به اینکه با تجربه سی چهل سال گذشته تورّم به صورت سعودی وجود داشته و دارد و به نظر می رسد که حالا حالا ها هم خواهد داشت، در نتیجه طولانی شدن اجرا، پروژه مصادف با ضرر و زیان مضاعفی خواهد شد.

۵ – طولانی شدن پروژه باعث فرسودگی پروژه گردیده و عمر مفید پروژه را کاهش می دهد.

۶ – عوامل اجرای پروژه در نتیجه طولانی شدن اجرا خسته شده و به طور طبیعی از انگیزه آنها کاسته شده و احتمالاً به کیفیّت اجرا هم کمتر اهمیّت داده می شود، و در نتیجه از کیفیّت اجرا به طور طبیعی کاسته می گردد.

۷ – در نتیجه طولانی شدن پروژه هزینه بالاسری بیش از آنکه در اوّل پروژه در نظر گرفته شده است، به صورت روز شمار به پروژه تحمیل می گردد.

۷ – علاوه بر موارد فوق در نتیجه طولانی شدن زمان اجرا مسائلی پیش می آید، که لطمات شدیدی به پروژه وارد می نماید. مانند عدم استفاده و بهره برداری به موقع از پروژه و غیره.

در نتیجه با توجّه به موارد فوق و خیلی موارد ناگفته پروژه بایستی طبق برنامه تنظیم شده اجرا گردیده، و حتماً در زمان تعیین شده به بهره برداری برسد.برای این منظور بایستی برنامه ریزی خیلی دقیق و علمی و عملی تنظیم گردیده، و از زور گوئی و غیر منطقی برخورد کردن پرهیز شود، باید توجّه کرد که برنامه ریزی برای تدارکات پروژه هم از اهمیّت فوق العاده بالائی برخوردار است و باید توجّه خاصّی به آن بشود، برای اینکه اگر تدارکات به موقع تهیّه نگردد، امکان اجرای فعالیّت ها در زمان تعیین شده میسّر نمی باشد.

با اینکه در بحث تدارکات هم مطرح گردید، در برنامه ریزی برای تدارکات و تهیّه مصالح بایستی تمام پارامتر های موجود در جامعه در نظر گرفته شود، مانند تهیّه سیمان با توجّه به فصول سال و یا تهیّه قیر با توجّه به پروسه زمانی تهیّه آن ، و غیره

متّأسفانه در جامعه مااغلب پروژه ها به صورت هرچه پیش آید خوش آید انجام می شود، و اکثراً از روش آزمون و خطا استفاده می کنیم، و نتیجه این می شود؛ که کمتر پروژه ای طبق برنامه ریزی اولیّه به اتمام می رسد، و حتّی در بعضی موارد به چندین برابر زمان اولیّه هم می رسد.

برای جلوگیری از این حالت بایستی پروژه و زمان اجرای آن خیلی جدّی تلقّی شود، و برای این منظور، بایستی برنامه ریزی بسیار دقیق، اجرائی و عملی تهیّه نموده، و دقیقاً بر اساس آن اجرا گردد، یعنی هر روز پیشرفت پروژه دقیقاً تحت کنترل باشد، و اگر اجرا در یک روز با تأخیر مواجه شد، حتماً و بلافاصله در روز های بعد با ترفند های خاصّی آن عقب ماندگی جبران گردد، با توجّه به اینکه اصولاً جبران عقب ماندگی انرژی بیشتری را می طلبد. در تتیجه بایستی برای کنترل زمانبندی پروژه اهمیّت زیادی قائل شد.

کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد؛ گام 90.c
کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد، گام e .90
Facebooktwitterlinkedinmail

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *