کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره برآورد؛ گام ۱۱۸ ( ۹۰٫ H

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

کنترل پروژه:

۸ – کنترل معلومات فنّی و تجربی عوامل پروژه؛

در صورتیکه بخواهیم یک پروژه به نحو احسن انجام پذیرد بایستی در انتخاب کار کنان آن پروژه دقّت و توجّه کامل انجام پذیرد، تا افراد کاردان و باسواد و با تجربه به کار گمارده شوند. در این مورد هم بایستی سیستم کنترل پروژه معلومات و تجربه افراد را زیر نظر داشته، و در کنترل و آموزش آنها توجّه خاصّی مبذول داشته باشند، این مورد شامل تک بتک افراد پروژه اعم از مدیر پروژه، رئیس کارگاه، مهندسین فنّی، عوامل دفتر فنّی و مهندسین ناظر می باشد. اصولاً سیستم کنترل پروژه بایستی آنقدر قدرت داشته باشد، که بتواند تمام عوامل پروژه حتّی مدیران بالا دست پروژه را هم تحت کنترل داشته باشد.

متأسفانه در سال های اخیر اکثراً افراد کم سواد و بی تجربه را برای کارهای مهم انتخاب می کنند، اولّاً به خاطر اینکه حقوق کمتری پرداخت نمایند، و در ثانی بتوانند مقاصد خودشان را به همان نحوی که دلشان می خواهد پیاده کنند، و در صورتی هم که در پشت پرده کار خلافی انجام داده شد و آن خلاف روشن شد، آن خلاف را به گردن آن فرد بی سواد انتخاب شده بیاندازند. من در این زمینه تجربیاتی دارم که به عنوان نمونه مطرح می نمایم؛ در یک شرکتی تدارک بستن قرار داد یک پروژه نسبتاً بزرگی را فراهم می کردیم، که من به عنوان مدیر پروژه مشغول مقدمات تنظیم قرار داد و برنامه ریزی بودم، که یکی از عوامل مؤثّر کارفرما در پروژه، یک مهندس جوانی را که تازه خدمت سربازیش را تمام کرده بود و تجربه چندانی هم نداشت به من معرفّی کردند، و من آن جوان را استخدام کرده و شروع به آموزش دادن ایشان کردم، و ایشان را به عنوان نفر چهارم و یا نفر پنجم پروژه در نظر گرفته بودم، در شرف امضای قرار داد، من از آن پروژه کنار گذاشته شدم، بلا فاصله آن مهندس جوان به عنوان رئیس کارگاه معرفّی و از طرف کارفرما پذیرفته شد. در صورتیکه من برای رئیس کارگاه آن پروژه دنبال یک مهندس بیست سال سابقه کار می گشتم. عین همین داستان در انتخاب مهندسین ناظر هم اتفّاق می افتد، مهندس مشاور صرفاً به خاطر پرداخت حقوق کمتر مهندس جوان و کم تجربه ای را برای نظارت پروژه انتخاب می نماید، وقتی آن مهندس جوان اظهار می دارد که تجربه لازم را برای این کار ندارد، به ایشان یاد می دهند که برای این کار تجربه چندانی لازم نیست، کافی هست که تو خود را با ابهّت و قوی و با تجربه نشان دهی، و هر جا که به اشکال برخورد کردی و احساس کردی در آن مورد چیزی نمی دانی، بدون اینکه بروی خود بیاوری خیلی جدّی از کار انجام شده یک ایرادی می گیری، در آن حالت آن استاد کار تمام مشخصّات لازم را به تو بیان می کند، و تو هم یاد می گیری، فقط نباید خودت را ضعیف نشان دهی و باید طوری رفتار نمائی که همه از تو حساب ببرند، و این حالت هم با سخت گیری و ایراد گرفتن های زیاد و قرص و محکم بودن میسّر می گردد.

در صورتیکه در پروژه ای سیستم کنترل پروژه آنقدر قدرتمند پوده باشد، که بتواند چنین افرادی را زیر سؤال برده و معلومات آنها را روشن نماید، جلو این چنین سوء استفاده ها گرفته می شود، و برای نظارت پروژه مهندس با سواد و کار کشته ای انتخاب می شود، که می تواند اشکالات را تشخیص داده و با مشاوره دادن منطقی آن اشکالات را برطرف نماید، نه اینکه با ایراد گرفتن های بی مورد ترمزی برای پروژه بوده باشد.

البتّه انتخاب اکیپ قوی کنترل پروژه، برای پروژه ها موقعی میسّر خواهد شد، که اجرای خود پروژه مطرح باشد و نه مقاصد دیگر تعریف پروژه.

مشخصّات افراد کنترل پروژه؛

افرادی که در کنترل پروژه بایستی به کار گرفته شوند باید افرادی باشند که علاوه بر دانش تئوری دانشگاه در رشته صنایع، آشنائی و تجربه کافی در رشته عمران داشته باشند، که بتوانند پروژه را به تمام معنی در اختیار و تحت کنترل داشته باشند، و نه فقط به صورت نمایشی ادای کنترل پروژه را در بیاورند، که متأسفانه امروزه در پروژه ها اکثراً با در یافت دستمزد های زیاد فقط به صورت ظاهری و نمایشی پروژه را کنترل می نمایند. و از کنترل دقیق و واقعی پروژه هیچ خبری نیست. به امید روزی که از خواب غفلت بیدار شویم و به صورت واقع بینانه به مسائل بنگریم.

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره برآورد، گام 117 ( g.90
کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام؛119 ( 90،I کنترل تغذیه کارکنان و موارد رفاهی آنها.
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره برآورد؛ گام ۱۱۸ ( ۹۰٫ H

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *