کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد، گام ۱۲۰ ( ۹۰ K

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

کنترل پروژه؛

۱۰ – کنترل مدیریّت؛ پیمانکار، مهندسین مشاور، دستگاه نظارت و کارفرما؛

بطور کلّی مدیریّت هر پروژه اساس آن پروژه می باشد، در نتیجه بایستی به کنترل آن اهمیّت بیشتری داده شود، از آنجائیکه کنترل مدیریّت بایستی از سطح بالا و با اختیارات کامل انجام پذیرد، لذا بایستی اکیپ کنترل پروژه از افرادی با معلومات فنّی و مدیریّتی بالا و با اختیارات کامل انتخاب شوند، تا بتوانند بدون رودر بایستی و نگرانی نقاط ضعف مدیران سطح بالا را مطرح نمایند، آنچه که مسلّم هست؛ اینست که هر شخصی هر چند هم که در مدیریّت قوی بوده باشد مسلماً نقاطه ضعفی هم دارد، که ممکن است خودش متوجّه آنها نشود، و این نقاط ضعف از طریق کنترل پروژه کشف و یاد آوری می گردد، تا آن شخص بتواند نقاط ضعف خود را بر طرف نماید، از آنجائیکه می دانیم ضعف مدیریّت در هر قسمت و در هر سطحی که باشد لطمات شدیدی به پروژه وارد می نماید، لذا کنترل مدیریّت در سطوح مختلف هر پروژه از اهمیّت زیادی برخوردار می باشد.

حال باید دید مدیریّت ها به چه نحو و در چه مواردی بایستی تحت کنترل بوده باشد؛

در مرحله اوِّل کنترل مدیریّت پیمانکار و دستگاه نظارت هست؛ که دستگاه نظارت موظّف به کنترل دقیق مدیریّت پیمانکار در اجرای کارها می باشد، و مواردی که در مورد کنترل پروژه مطرح شد و جزو وظایف پیمانکار هست، بایستی کاملاً تحت کنترل دستگاه نظارت باشد، از آنجائیکه اکثراً دستگاه های نظارت با ترساندن پیمانکار و ارعاب نظارت می کنند، بخصوص در زمانیکه بهره کافی از معلومات فنّی نداشته، و یا اینکه انگیزه ای برای نظارت دقیق نداشته باشند، در این صورت آمادگی پذیرش انتقاد را هم ندارند، و اگر پیمانکار جرأت کرده و انتقاد نماید، به عناوین مختلفی شروع به آزار پیمانکار می نمایند، ازقبیل خط زدن بی مورد صورت وضعیّت ها، ندادن به موقع دستور کارها و طفره رفتن در امضای صورتجلسه ها و گرفتن ایرادهای بی مورد و خواباندن کارها و غیره که در نتیجه باعث ضرر و زیان پیمانکار شده و لطمات شدیدی به پروژه وارد می نمایند، در این صورت وظیفه کنترل پروژه هست، که به موارد فوق سریعاً توجّه نموده و برای پیش گیری از این موارد اقدامات لازم را انجام دهد، و در عین حال به مدیریّت پیمانکار هم توجّه کامل نموده و در صورت وجود ضعف هائی در پیمانکار آنها را پیگیری نماید و در حدّ امکان تلاش خود را در رفع ضعف ها بکار گرفته و گزارش نمایند.

باید توجّه کرد که اکثر سخت گیری های بی مورد از ضعف اشخاص سرچشمه می گیرد.

علاوه بر کنترل مدیریّت پیمانکار و دستگاه نظارت، کنترل مدیریّت کافرما نیز مدّنظر می باشد، و نوع مدیریّت کارفرما در روند پروژه فوق العاده اهمیّت دارد، و در صورتیکه کارفرما مدیریِت ضعیفی داشته باشد، مسلّم هست که به پروژه لطمات شدیدی وارد می شود، که در بعضی موارد جبران ناپذیر می گردد. حال باید دید چه مواردی از کارفرما بایستی تحت کنترل بوده باشد؛ برای رسیدن به این مطلب بهترین حالت این است که به پرسشنامه زیر جواب داده شود؛

۱ – آیا کارفرما برای پروژه اعتبارات لازم را تدارک دیده است؟ یا اینکه اعتبار پروژه نا مشخّص می باشد.

۲ – آیا کارفرما نقشه ها را به موقع ابلاغ می نماید؟

۳ – آیا کارفرما نامه ها و سؤالات خواسته شده را به موقع جواب می دهد؟

۴ – آیا صورت وضعیّت ها را بموقع پرداخت می نماید؟

۵ – آیا کارفرما در بر رسی صورت وضعیّت ها خسّت به کار برده و به عناوین مختلف از صورت وضعیبت کسر می کند؟ و یا اینکه عادلانه برخورد مینماید.

۶ – آیا کارفرما به طور کلّی به پروژه اشراف دارد؟

۷ – آیا کارفرما علاوه بر مهندسین مشاور، خود نیز مدیر پروژه تعیین کرده است یانه؟ در صورت تعیین مدیر پروژه، شخص مدیر پروژه چقدر به پروژه تسلّط دارد؟

۸ – آیا برخورد کارفرما با پیمانکار و مراجعین به صورت ارباب رعیّتی و آمرانه می باشد، یا اینکه برخورد منطقی و مؤدبانه ای دارد؟

۹ – آیا کارکنان کارفرما انتظاراتی از پیمانکار دارند؟ یا اینکه بدون هیچگونه توقّعی وظایف خودشان را درست انجام می دهند.

۱۰ – آیا پرسنل رابط کارفرما آگاهی کامل به وظایف خودشان دارند؟ و ظایف خود را به نحو احسن انجام می دهند؟

۱۱ – آیا کار فرما گزارشات پروژه را دقیقاً بررسی کرده و در مورد اشکالات مطرح شده بلا فاصله اقدام می کند؟

۱۲ – آیا کارفرما صورتجلسه و دستور کار ها را به موقع ابلاغ مینماید یا نه؟

با توجّه به سؤالاتی که در رابطه با کار فرما مطرح شد که بهتر است آنها به صورت پرسشنامه در گزارشات ماهانه مطرح شود، در مورد مهندسین مشاور نیز لازم است به این چنین سؤالاتی جواب داده شود، به شرح زیر؛

۱ – آیا مهندس مشاور مطالعات اولیّه و ارزشیابی روی پروژه انجام داده است؟

۲ – آیا نقشه های ابلاغی اشکالاتی دارد و یا اینکه کامل می باشند؟

۳ – آیا مهندس مشاور نقشه ها را به موقع ابلاغ می نماید؟

۴ – آیا نقشه ها جزئیّات اجرائی کاملی دارند؟

۵ – میزان سوادی و تجربی مهندسین ناظری که به پروژه تعیین شده اند در چه حدودی می باشد؟ آیا جوان و کم تجربه هستند، ویا کارکشته و با تجربه .

۶ – رفتار مهندسین ناظر با عوامل پروژه منطقی و دوستانه می باشد، و یا به صورت امر و نهی و عامرانه و مستبدّانه هست.

۷ – آیا مهندسین ناظر بی ریا و با صمیمیّت کار می کنند، یا اینکه انتظاراتی از پیمانکار دارند.

۸ – آیا مهندس مشاور و دستگاه نظارت در تهیّه و ابلاغ دستور کارها و صورتجلسه ها جدّی هستند، و آنها را به موقع ابلاغ می نمایند، و یا در ابلاغ آنها تعلّل می نمایند.

۹ – آیا مهندس مشاور در موقع پیش آمدن اشکالی در پروژه، سریعاً تصمیم گرفته و آن اشکال را بر طرف می نماید، یا اینکه برای رفع اشکال وسواس به خرج داده و این دست و آن دست می کند.

۱۰ – آیا مهندس مشاور و دستگاه نظارت در رسیدگی به صورت وضعیّت و پرداخت حق و حقوق واقعی پیمانکار منطقی بر خورد کرده و طبق عرف و شرایط عمومی پیمان پرداخت می نماید، و یا اینکه در بعضی موارد به صورت غیر منطقی بر خورد می کند.

۱۱ – آیا مهندسین ناظر حضور دائم در پروژه دارند؟ و کارها را به موقع کنترل کرده و اجازه ادامه کار را می دهند، یا در این کارها کوتاهی می کنند؟

در کنترل پروژه شاید موارد دیگری هم در کنترل مدیریّت ها مدّ نظر بوده باشد، که آنها هم بایستی به موارد فوق اضافه شود.

کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام؛119 ( 90،I کنترل تغذیه کارکنان و موارد رفاهی آنها.
کنترل پروژه در آموزش گام به گام متره برآورد؛ گام 121 (91
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره بر آورد، گام ۱۲۰ ( ۹۰ K

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *