کنترل پروژه؛مهندسی ارزش قسمت دوّم، آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۱۲۵ ( ۹۰ M )

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

کنترل پروژه؛ مهندسی ارزش، قسمت دوّم؛

به طوریکه در قسمت یک مطرح گردید، مهندسی ارزش مطلبی است که بشر همیشه با آن مواجه بوده و با عمل کردن به آن توانسته به وضعیّت موجود زندگی برسد، با تفاوت اینکه در قرن اخیر توانسته به آن جهت بهتری داده و بهره برداری بیشتری از آن بنماید در این زمینه و در موردمهندسی ارزش در چند مورد بحث خواهیم کرد؛

۱ – در موردتعریف مهندسی ارزش ازدید های مختلف.

۲ – مهندسی ارزش در مراحل مختلف؛ زمان پیدایش ایده اجرای یک پروژه، زمان طراّحی، زمان شروع، زمان اجرا توأم با کنترل پروژه.

۳ – روش های جدید تدوین شده برای مهندسی ارزش.

۴ – مثال های اجرای مهندسی ارزش؛ در ایران و در جهان.

۱ – تعریف مهندسی ارزش از دید گاههای مختلف؛

الف – مهندسی ارزش از زبان سایت ویکی پدیا؛ مهندسی ارزش تلاشی است سازمان یافته که با هدف بر رسی و تحلیل تمام فعالیّت های یک طرح ( از زمان شکل گیری تفگّر اولیّه تا مرحله طراّحی، اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری ) انجام می شود و به عنوان یکی از کار آمد ترین و مهم ترین روش های اقتصادی در عرصه فعالیّت های مهندسی شناخته شده است.

مهندسی ارزش یک فن نظام یافته در رویکرد ارزش ( ارزش گرائی ) است و در چهار چوب ( مدیریّت پروژه ) ضمن اینکه به تمام اجرای طرح توجّه می کند، هیچ بخشی از کار را قطعی و مسلّم نمی داند، هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن به بهره برداری بدون افزودن بر هزینه یا کاستن از کیفیّت کار است.

ب – مهندسی ارزش از زبان آقای لارنس دی مایلز، طراح جدید مهندسی ارزش؛ تحلیل ارزش: یک روش خلّاق و سازمان یافته ای است که هدفش شناسائی هزینه های غیر ضروری است. هزینه هائی که نه کیفیّت، نه کار آئی و یا طول عمر محصول را افزایش می دهند، نه به چشم می آیند و نه مورد علاقه مشتری هستند.

ج – تعریف انجمن مهندسی ارزش آمریکا ( S A V E ) بدین صورت است که : مهندسی ارزش مجموعه تکنیک های نظام مند کاربردی است که برای تشخیص کارکرد یک محصول، خدمت و تولید( انجام ) آن کار کرد ها با حد اقل هزینه می باشد.

د – در فرهنگ مدیریّت آمده است: مهندسی ارزش، فنّی برای تعیین فعالیّت های تولید یک کالا، ارزش گذاری برای آن فعالیّت ها و سر انجام تعیین فعالیّت هائی است که کمترین هزینه را در بر داشته باشد.

باید توجّه داشت که تأکید مهندسی ارزش فقط بر روی کاهش هزینه نیست، بنا بر این نباید مهندسی ارزش را با روش های مدرن یا سنّتی کاهش هزینه، اشتباه گرفت، زیرا این روش، روش بسیار جامعی است که بر پایه تحلیل وظیفه ( کارکرد ) بنا شده است و به دنبال بهبود در ارزش، بدون قربانی کردن کیفیّت یا اعتبار یا طول عمر محصول است.

ه – بر اساس تعریف مؤسّسه بین المللی مدیریّت پروژه؛ مهندسی ارزش نگرشی خلّاق به منظور بهینه سازی هزینه های چرخه عمر، صرفه جوئی در زمان، افزایش سود، بهبود کیفیّت، افزایش سهم بازار، حل مشکلات و استفاده بهینه از منابع می باشد.

و – بر اساس تعریف برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ مهندسی ارزش کاربرد سازمان یافته فنون شناخته شده ای است که برای بر رسی عملکرد یک محصول و یا خدمت مورد استفاده قرار می گیرد، و با استفاده از فکر خلّاق به منظور تأمین کارکرد مورد نیاز برای تحقّق اهداف طرح به طور مطمئن و با کمترین هزینه دوران عمر و با حفظ یا ارتقای کیفیّت و حفظ ایمنی و یژگی های محیط زیست می باشد.

ز – مهندسی ارزش روشی سیستماتیک، نظام یافته و مبتنی بر خلاقیّت و کار گروهی برای حل مسأله کاهش هزینه و بهبود عملکرد و کیفیّت پروژه ها، محصولات و فرآیند ها است. مهندسی ارزش به کمک گستره وسیعی از دانش و تجربیّات متخصّصین و با تمرکز بر کارکرد های پروژه، محصول یا فر آیند نتایج قابل اجرا برای بهبود را به سرعت ارائه می کند.

توضیح اینکه تمام تعریف های مندرج در بالا کلّاً بر داشت شده از منابع مختلف از جمله سایت ها بدون هیچگونه دخل و تصرّفی مطرح شده است.

این تعریف ها و شاید خیلی تعریف های دیگری هم در مورد مهندسی ارزش مطرح شده است، که اگر دقّت بکنیم در نهایت همه تعریف ها به یک نتیجه کلّی می رسند، و آن هم تفکّر، تدبّر، خلاقیّت و ابتکار برای بالا بردن کیفیّت در تمام مراحل، با کمترین هزینه و زمان ممکن می باشد.

ضمناً با توجّه به اینکه این برنامه ما به نوعی جنبه آموزشی دارد، لذا حتّی المقدور سعی خواهد شد؛ که مطالب به صورت ساده تر و روان تر مطرح شود.( ادامه دارد )

کنترل پروژه؛مهندسی ارزش قسمت اوّل آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 124 ( 90.L )
کنترل پروژه؛ممهندسی ارزش قسمت سوّم آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 126 ( 90 N
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “کنترل پروژه؛مهندسی ارزش قسمت دوّم، آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۱۲۵ ( ۹۰ M )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *