متره بر آورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی بخش ۴، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۷۶٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک  = زندگی نیک.

تعیین قیمت هر فعّالیّت، متره نوع چهارم برای کنترل هزینه های پروژه؛ فعالیّت های؛ شماره ۷؛ نما سازی خارجی ساختمان، شماره ۸؛ تأسیسات لوله کشی آب و فاضل آب وغیره، شماره ۹؛ کف سازی داخلی؛

هرفرد متروری بطور کلّی مواردی را که می خواهد برای آنها متره بنویسد از روی نقشه و جزئیّات آن متره را تنظیم می نماید و به طور کلّی کاری به طراّحی آن ندارد. با اینکه من معتقد هستم که یک مترور بایستی به همه موارد آگاهی داشته باشد، اعّم از طراحی، محاسبات ایستائی، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و غیره ولی هیچ وقت انتظار نمی رود که یک مترور طرّاح و یا محاسب گردد. آگاهی داشتن با تخصّص دو موضوع متفاوت می باشند، ولی در وضع موجود که ما آموزش متره برآورد را پی می گیریم و نقشه ای را که متره آن را می نویسیم خودمان بدون مراعات اصول طراّحی تهیّه کرده ایم و ناچاراً همین نقشه را ادامه می دهیم لذا مجبوریم بقیّه قسمت های آن از قبیل کارهای برقی، سیستم گرمایشی و سرمایشی آنرا خودمان طراّحی کرده و بر اساس آن متره آن ها را انجام دهیم و از آنجائیکه این طرح فقط برای آموزش متره آن ها می باشد و به طور مسلّم طراّحی ما هم خالی از اشکال نخواهد بود. ولی امید بر این است که اشکالات موجود مورد اغماض قرار گیرد. در مورد لوله کشی داخل ساختمان عقیده من بر این منوال هست که لوله کشی بایستی رو کار انجام گیرد و در این برنامه هم لوله کشی ها را رو کار در نظر می گیریم، و  عبور لوله در محل درگاهی ها وجائیکه مجبور شویم از وسط عبور دهیم در آن حالت و در آن قسمت لوله را از زیر فرش کف عبور می دهیم.

لوله کشی فاضل آب؛ برای فاضل آب یک لوله پی وی سی به قطر ۱۱۰ میلیمتر در طول آشپزخانه به طرف شمال (سالن) و بعد به صورت ال به سمت مغرب یعنی به سوی دستشوئی و حمّام و بعد از طریق لوله عبوری که در پی کار گذاشته ایم به بیرون از ساختمان هدایت می کنیم، سپس لوله های فاضل آب سینک، ماشین ظرفشوئی، ماشین رختشوئی، کفشور ها، توالت ها و دستشوئی را با لوله پی وی سی به قطر ۷۵ میلیمتر به لوله اصلی وصل می کنیم.

لوله کشی آب سرد؛ لوله آب سرد ورودی از غرب آشپزخانه از محل لوله های تعبیه شده قبلی با لوله گالوانیزه سه چهارم اینچ از طریق حمّام و دستشوئی و از کنار درب ورودی اطاق خواب به طرف آشپزخانه و آبگرمکن کشیده می شود، از لوله اصلی برای دوش حمّام، دستشوئی ها، شیر های آفتابه، فلاش تانک ها، ماشین رختشوئی، ماشین ظرفشوئی و سینک آشپزخانه با لوله یک دوّم اینچ وصل می گردد.

لوله کشی آب گرم و شوفاژ؛ لوله آب گرم برای دوش حمّام  و دستشوئی ها به طور مستقیم از آبگرمکن با لوله یک دوّم اینچ کشیده می شود.

لوله آب گرم لوازم آشپزخانه از آبگرمکن با لوله یک دوّم اینچ که به سمت رادیاتور جنب آشپزخانه کشیده می شود وصل می گردد.

لوله برگشت رادیاتور جنب آشپزخانه مستقیماً به آبگرمکن وصل می گردد.

لوله کشی شوفاژ از آبگرمکن به طرف اطاق خواب ها و حمّام و سالن با لوله یک دوّم اینچ گالوانیزه طبق (کروکی جدول متره بر آورد) به صورت رفت و برگشت اجرا می شود.

لوله کشی گاز؛ لوله گاز از خارج ساختمان با لوله ۴۲/۴ میلیمتر گالوانیزه بدون درز در آشپزخانه تا آبگرمکن کشیده می شود، و با لوله    ۲۶/۹ میلیمتر به اجاق و چراغ روشنائی وصل می گردد. و یک انشعاب هم درخارج ساختمان برای اجاق پلوپز درنظر گرفته می شود.

متره برآورد کارهای تأسیساتی از قبیل لوله کشی ها و غیره؛

متره بر آورد کارهای تأسیسات مکانیکی و برقی که جدا از متره کارهای ساختمانی بوده و نسبت به کارهای ساختمانی متفاوت می باشد، لذا در برخورد اوّل به نظر می رسد که متره آنها هم بایستی توسّط مهندسین همان رشته ها انجام پذیرد. ولی در عمل متوجّه می شویم که هر متروری که متره کارهای ساختمانی را انجام می دهد قادر به انجام متره کارهای تأسیساتی هم می باشد، و حتّی متره کارهای تأسیساتی خیلی ساده تر از متره کارهای ساختمانی است. متره کارهای تأسیساتی طبق نقشه و فهرست بهای مربوطه انجام می گیرد، ولی از آنجائیکه اکثراً لوله کشی ها فقط در نقشه پلان نشان داده می شود و در نقشه پلان هم اندازه ارتفاعات مشخّص نمیگردد لذا در برخورد اوّل مبهم به نظر می رسد ولی با کمی دقّت متوجّه می شویم که با توجّه به مشخّص بودن خیلی از این اندازه ها به صورت معمول چندان نیازی هم به نشان دادن آن اندازه ها نمی باشد، به هر صورت برای راحت متره کردن این کارها جدولی تنظیم کرده ام که در آن جدول شرح لولهّ، محل لوله، از کجا، تا به کجا، نوع لوله، قطر لوله، حالت افقی و یا قائم بودن لوله، تعداد لوله، طول لوله و طول کلّی لوله مشخّص گردیده است، در نتیجه از روی نقشه و  جدول مربوطه متره آنها تنظیم می گردد. و به راحتی طول کلّی لوله ها به دست می آید.

در گذشته در فهرست بها ها قیمت کارهای تأسیساتی به صورت جزء به جزء بود به طور مثال در لوله کشی ها لوله ها قیمت جداگانه داشته و فیتینگ ها از قبیل زانو و سه راهی و بوشن و تبدیل و غیره قیمت جداگانه ای داشتند، ولی امروزه قیمت لوله کشی ها اغلب با تمام اتصّالات مربوطه در نظر گرفته شده است در نتیجه کار متره آنها هم ساده تر شده است.

متره بر آورد کارهای تأسیساتی برای بر آورد اولیّه از روی نقشه های مربوطه و فهرست بها تنظیم می گردد.

متره برای صورت وضعیّت های موقّت و قطعی بر اساس صورتجلسه های تنظیمی که بر اساس اجرا تنظیم می شود تهیّه می شود.

متره برای کنترل پروژه نیز بر اساس نقشه و فهرست بها تنظیم می گردد.

توضیح اینکه لوله کشی ها امروزه با انواع لوله های پی وی سی و مشابه اجرا می گردد ولی از آنجائیکه برای بعضی ها در فهرست بهای مورد استفاده ما قیمتی در نظر گرفته نشده، لذا با لوله گالوانیزه در نظر گرفتیم.

در زیر بر آورد فعالیّت شماره ۷؛ نماسازی خارجی ساختمان و فعّالیّت شماره ۸؛ تأسیسات لوله کشی فاضل آب، آب سرد، آب گرم، کولر و گاز، و کف سازی داخلی نمایش داده می شود:

متره بر آورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی، بخش3، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد ، گام 75.
متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی برای هزینه فعالیّت ها در برنامه زمانبندی بخش 5، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 77.
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “متره بر آورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی بخش ۴، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۷۶٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *