متره بر آورد کارهای تأسیسات برقی برای هزینه فعالیّت ها در برنامه زمانبندی بخش ۵، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۷۷٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد کار های تأسیسات برقی برای کنترل هزینه های پروژه، متره نوع چهارم، قسمت ۱؛

در گام ۷۷ که آموزش کنترل پروژه را پیگیری می کنیم به فعالیّت ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ میرسیم که علاوه بر نازک کاری  به کارهای تأسیساتی برقی و نصب تجهیزات می رسیم که در نوع خود از اهمیّت خاصّی برخوردار است. همانطور که در گام ۷۶ هم مطرح شد در انجام متره بر آورد نقشه توسّط طرّاح متخصّص مربوطه طرّاحی شده و در اختیار مترور قرار می گیرد، و مترور از روی نقشه کار خودش را انجام می دهد، ولی در موقعیّت ما که بایستی نقشه را هم خودمان طرّاحی بکنیم وضع فرق می کند، و از آنجائیکه ما تا حدودی به مسائل تأسیسات آشنائی داریم ولی متخصّص آن کار نیستیم، در نتیجه اعتماد به نفس کافی در این مورد را هم نداریم و مجبوریم با احتیاط زیادی با این موضوع برخورد کنیم. در این زمینه در تأسیسات مکانیکی یعنی لوله کشی آب و فاضل آب به اشکال زیادی برخورد نکردم و آن را در گام ۷۶ مطرح نمودم و طرز متره کردن آن را هم تاحدودی یاد گرفتیم، ولی در موردکارهای برقی با تنوّع زیادی که رشته برق دارد با چالش هائی به شرح زیر مواجه می شویم؛

۱ – در مرحله اوّل بر اساس تجربیّات قبلی که من داشتم و  بر اساس آن روش اجرا و زمان بندی را تنظیم کرده بودم، نقشه برق را طراّحی کردم؛ یعنی سیم کشی به روش قوطی تقسیم و مسیر افقی لوله کشی سیم ها در دیوار و در ۳۰ سانتیمتر پائین تر از سقف با نصب قوطی تقسیم انجام می شد، طرّاحی کردم. ولی بعداً متوجّه شدم که دیگر این روش به کلّی منسوخ شده است،  و اینک دیگر از قوطی تقسیم استفاده نمی شود.

۲ – در مرحلا دوّم قوطی تقسیم ها را حذف کردم و با مختصر تغییری در لوله کشی باز هم در دیوار نقشه را طراّحی کردم، و این به این دلیل بود که برنامه ریزی من در اجرای این ساختمان بر آن اساس در نظر گرفته شده بود.

۳ – در مرحله سوّم متوجّه شدم که اصلاً آئین نامه تأسیسات برق ساختمان روش اجرای لوله کشی و سیم کشی افقی دردیوار را به کلّی منع کرده است، در نتیجه این روش را هم کنار گذاشتم.

۴ – در این مرحله لوله کشی ها را از کف انجام دادم ولی جعبه فیوز های مینیاتوری را در سه نقطه ساختمان در نظر گرفتم و سیم اصلی را از کنتور به جعبه فیوز ها هدایت کرده و از آن به پریز ها هدایت نموده و برای هر پریز هم یک کلید مینیاتوری در نظر گرفتم.

۵ – از آنجائیکه این روش هم معمول نیست و یک روش غیر معمول بوده آخرین نقشه را بر اساس روال معمول طراحی می کنم.

همانطور که مطرح شد به علّت نداشتن تخصّص در این رشته اعتماد به نفس کاملی هم وجود ندارد و در نتیجه وسواس فکری پیش می آید، در صورتیکه باید توجّه داشت که این برنامه را برای آموزش متره برآورد و همچنین برآورد هزینه برای آموزش کنترل پروژه انجام می دهیم و نه برای اجرا که این قدر وسواس به خرج داده شود. ولی از طرف دیگر مسئله آموزش و یاد گیری مطرح می باشد، من دوست دارم هر چیزی را درست یاد بگیرم و به طور صحیح ارائه بدهم. در نتیجه وقتی احساس کردم در این قسمت ضعف دارم، لذا سعی کردم معلومات خودم را تکمیل نمایم و در این مورد با دوستان مهندس برق صحبت هائی داشتم و به سایت های متعدّد سر زدم و در نتیجه با سایت آموزش برق ساختمان آقای مهندس مرادی آشنا شدم و کتاب آموزش جامع برق ساختمان و سیستم های اعلان حریق، تألیف آقای مهندس مرادی را از سایت ایشان خریداری کرده و به طور دقیق مطالعه کردم، با اینکه حدوداً به هشتاد درصد مطالب کتاب آشنائی داشتم ولی از آنجائیکه کتاب فوق العاده دقیق و کامل و روان تنظیم شده است لذا من کلّ کتاب را به طور دقیق خواندم و مطالب زیادی هم از این کتاب آموختم. و آخرین طرحم را سعی می کنم توأم با آموخته هایم در این کتاب انجام دهم ولی هنوز هم نمی توانم قول بدهم که درست ترین طرح خواهد بود. ولی در این باره همانطور که بار ها مطرح شده درست بودن طرح خیلی مهم نمی باشد، بلکه منظور اصلی آموزش متره و بر آورد می باشد. در گام های بعدی طرح نقشه و متره کارهای برقی را نشان خواهم داد. ( دنباله متره برآورد تأسیسات برقی را در گام ۸۲ پی گیری می کنیم. )

 

متره بر آورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی بخش 4، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد گام 76.
تعریف زمان در پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 78، کنترل پروژه.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *