برنامه ریزی و کنترل پروژه، ( ۳ )، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۸۰٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

برنامه ریزی و کنترل پروژه ۳؛

در گام ۷۹ یکی از دوستان صمیمی و خوب من که خودشان در زمینه عمران با تجربه و استاد هستند، مقالات کنترل پروژه را مطالعه کرده و نظراتی هم در دیدگاه همان مقاله داده بودند، من با تشکّر از لطف ایشان و با تأیید نظراتشان، برنامه خودم را در مورد کنترل پروژه به صورت مختصر در همان دیدگاه  نوشتم،

اینک برای اینکه این برنامه روشن و مشخّص گردد، آن را به شرح زیر مطرح می نمایم؛

اصولاً کنترل پروژه را می توان در دو مرحله در نظر گرفت؛

الف – برنامه ریزی پروژه.

ب – کنترل پروژه.

الف – مرحله برنامه ریزی پروژه؛ که به شرح زیر در برنامه آموزش گام به گام پی می گیریم؛

۱ – تقسیم فعالیّت ها به صورت کلّی تر و تعیین زمان اجرای آنها که مطرح گردیده و نمونه اجرای آن هم نشان داده شده است.

۲ – تفکیک فعالیّت ها به صورت تفصیلی و تنظیم برنامه زمان اجرای هر یک از فعالبّت های جزء، که آن هم انجام شده است.

۳ – محاسبه هزینه تک تک فعالیّت ها، که با طرح متره نوع چهارم و تنظیم جدول برآورد آن در حال اجرا می باشیم.

۴ – تعیین در صد هر فعالیّت اعم از در صد زمان اجرا ( که با تقسیم زمان هر فعالیّت به زمان کل به دست می آید).

درصد هزینه هر فعالیّت؛ که پس از محاسبه هزینه تک تک فعالیّت های جزء  و بر آورد کل هزینه ها که با جمع کردن هزینه ها به دست می آید، می توانیم درصد هزینه هر فعالیّت را محاسبه نمائیم.

همینطور محاسبه در صد پیشرفت فیزیکی هر فعالیّت که قائدتاً معادل در صد زمانی می باشد، ولی احتمالاً می توان با درنظر گرفتن حجم فعالیّت و زمان اجرای فعالیّت و هزینه اجرای فعالیّت یک در صد دقیق تری به دست آورد. که پس از تکمیل بر آورد کلیّه فعالیّت ها در این زمینه بحث خواهیم کرد.

۵ – محاسبه مصالح مورد نیاز هر فعالیّت از طریق آنالیز آن فعالیّت، که نمونه آن در گام ۷۹ مطرح گردید.

۶ – محاسبه نیرو های اجرائی هر فعالیّت از طریق آنالیز آن فعالیّت که نمونه آن هم در گام ۷۹ مطرح شده است.

۷ – مشخّص کردن ابزار و لوازم مورد نیاز هر فعالیّت، که آن هم نشان داده شده است.

۸ – تنظیم برنامه زمان بندی تهیّه و تدارک موارد فوق ( مصالح، نیرو های اجرائی و لوازم ). این مورد برای پیش برد پروژه از اهمیّت خاصّی برخور دار است، چون اگر قبل از شروع هر برنامه و هر فعالیّت پیش نیاز های آن فعالیّت آماده نباشد مسلمّاً در اجرای فعالیّت وقفه ایجاد کرده و باعث عقب افتادن آن فعالیّت می گردد.

ب – کنترل پروژه.

برنامه من در آموزش گام به گام کنترل پروژه به نحوی است که مطالب را به صورت ابتدائی تر و ساده تر مطرح نمایم و هر موردی را هم در حد امکان به صورت عملی نشان دهم، که به همین ترتیب برنامه را پیش می بردم که در این میان سئوالات و اظهار نظر و نظر خواهی هائی پیش آمد که ناچاراً به آن ها پرداختم، مسلّماً این مورد موقّتی بوده و بلا فاصله برنامه خود را ادامه خواهیم داد.

از جمله موارد فوق طرح زمان اجرائی پروژه بود که در گام های ۷۸ و ۷۹ به آن پرداختیم، مطلب بعدی هم در رابطه با تعیین زمان توسّط کارفرما و در نظر گرفتن مسیر های پروژه مطرح شد. که با توجّه به اهمیّت آن، احساس کردم فعلاً بد نیست که در این زمینه بحثی داشته باشیم.

نیّت من این بود که این موارد را پس از مطرح نمودن کلّ برنامه ریزی و زمان بندی مطرح نمایم، ولی از آنجائیکه احتمالاً این مطالب زمان زیادی را خواهد برد، لذا فکر کردم بد نیست که مختصری در این زمینه بحثی داشته باشیم.

تعیین زمان اجرا در ابتدای پروژه توسّط کارفرما؛ که در گام بعدی مطرح می گردد.

زمان در پروژه های عمرانی، 2 آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 79، ( کنترل پروژه ).
برنامه ریزی و کنترل پروژه ( 4 )، تعیین زمان در پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد،
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *