برنامه ریزی و کنترل پروژه ( ۴ )، تعیین زمان در پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد،

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تعیین زمان پروژه توسِط کارفرما؛

هر کارفرمائی که تصمیم به اجرای یک پروژه می گیرد مسلّماً به خاطر نیازش به آن پروژه می باشد، در نتیجه زمان اجرای پروژه و به ثمر رسیدن آن برایش مهم خواهد بود و بایستی نهایت تلاش خود را به کار ببرد تا در حد امکان آن پروژه در زمان پیش بینی شده به نتیجه برسد، منتهی تعیین زمان پروژه بایستی به صورت منطقی باشد. مگر در موارد استثنائی که ضرورت ایجاب می کند که یک پروژه خیلی سریع تر از زمان منطقی خود به نتیجه برسد که در این گونه موارد برنامه ریزی و سیستم اجرائی کلاً متفاوت بوده و به صورت فورس ماژور برنامه ریزی و اجرا می گردد.

در پروژه های معمولی حتماً بایستی زمان تعیین شده منطقی و قابل دسترسی باشد، و در تعیین زمان اجرای پروژه، بایستی کلّ مسیر پروژه به صورت دقیق ارز یابی شده و تمام موانع پیش رو دیده شده و روش بر خورد با آنها مشخّص شود.

کار فرما در تعیین زمان برای اجرای یک پروژه با چندین مرحله مواجه می باشد از قبیل؛

۱ – زمان برای به تصویب رسانیدن پروژه و در یافت مجوّز از سازمان خود.

۲ – زمان برای در یافت مجوّز از ارگانهای ذیربط از قبیل؛ دولت، مجلس، سازمان برنامه، شهرداری و غیره برای کارفرمایان دولتی و خصولتی. و برای کار فرمایان خصوصی دریافت مجوّز از شهرداری و توابع  مربوطه از قبیل اداره دارائی و ثبت اسناد و غیره که خود یک پروسه طولانی می باشد.

۳ – تأمین اعتبار و تملّک زمین پروژه.

تبصره: باید توجّه کرد که در جامعه ما، زمان برای این قسمت ها شناور بوده و خیلی دقیق نمیشود برای این موارد زمان تعیین کرد.

۴ – زمان تصمیم گیری برای نوع اجرا از قبیل اینکه آیا پروژه به صورت طرح و اجرا به یک ارگانی سپرده شود، و یا با انتخاب مهندس مشاور برای طراحی و مطالعات لازم، و انتخاب پیمانکار برای اجرا، به مجریان مجرّب وا گذار گردد.

۵ – واگذاری پروژه برای  طرّاحی پروژه و مطالعات لازم از قبیل مطالعات جغرافیایی و هوا شناسی، زمین شناسی از قبیل نوع خاک زمین و مقاومت زمین و شناسائی کانی های مهم احتمالی و شناسائی محدثّات زیر زمینی و غیره در محل پروژه، با تعیین زمان، که این زمان بایستی قطعی و ثابت بوده باشد.

۶ – بر رسی و مطالعه و تصویب نهائی طرح.

۷ – واگذاری پروژه برای اجرا توسّط پیمانکار اجرائی و تعیین زمان آن، که این زمان هم به طور دقیق و ثابت تعیین می گردد.

در مورد ردیف های ۵ و ۶ با توجّه به اینکه فعّالیّت ها را با کم و زیاد کردن نیرو های اجرائی و برنامه ریزی منظّم می توان در زمانی که تعین می شود انجام داد، لذا در تعیین زمان منطقی می تواند محدودیتی وجود نداشته باشد.

توضیح اینکه در اجرای یک پروژه از زمان تصمیم گیری برای اجرای آن پروژه و به ثمر رسانیدن آن در تمام مراحل و مسیر های پروژه از بدو شروع تصمیم گیری و زمان اجرا، بایستی با عزمی راسخ و پی گیری مداوم با داشتن یک برنامه منسجم و منظّم دنباله برنامه را ادامه داد، بخصوص در مواردی که به سازمان های دیگر ربط پیدا می کند، که در این موارد اگر پیگیری مستمرّ و مداوم نباشد پروسه آن ها خیلی طولانی تر می گردد.

برنامه ریزی و کنترل پروژه، ( 3 )، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 80.
متره بر آورد تأسیسات برقی ساختمان، قسمت 2، آموزش گام به گام متره بر آورد گام 82
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *