گام ۹۰ آموزش گام به گام متره برآورد، کنترل پروژه.

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

برنامه زمانبندی تدارکات، قسمت سوّم؛

برای تنظیم برنامه زمانبندی برای تدارکات یک پروژه؛ بایستی خلاصه متره فعالیّت های آن پروژه تهیّه گردد، و بر اساس حجم کلّ هر آیتم، مقدار مصرف نیازمندی های آن آیتم محاسبه گردد. اینک بعنوان نمونه؛ برای اینکه سیمان مصرفی ساختمان در دست آزمایش خود را محاسبه نمائیم، به شرح زیر عمل مینمائیم:

در مرحله اوّل جدولی به ترتیب زیر برای نوشتن خلاصه متره آیتم هائی که در آنها سیمان به کار رفته است را تنظیم می کنیم؛

شماره ردیف – شرح عملیّات – نقل از صفحه متره و ردیف آن – مقدار – مجدداً نقل از صفحه متره – مقدار – و این سه موردرا درشش ستون متوالی تنظیم کرده و آخرین ستون را به جمع مقاددیر اختصاص می دهیم.

در مرحله دوّم جدولی برای محاسبه سیمان را به شرح زیر تنظیم می کنیم:

شماره ردیف – نوع فعالیّت – واحد حجم و یا سطح – مقدار کل – در صد ملات مصرفی در واحد حجم – حجم ملات – مقدار سیمان در واحد حجم عملیّات – مقدار سیمان مصرفی – در صد پرت سیمان – کل سیمان مصرفی.

سپس مقادیر فعالیّت انجام شده را از جدول خلاصه متره ( جدول اوّلی ) به جدول محاسبه سیمان مصرفی ( جدول دوّمی ) نقل کرده و به این ترتیب مقدار کل سیمان مصرفی را محاسبه می نمائیم.

در پائین مقاله؛ هردو جدول شرح داده شده را که به صورت دستی و برای محاسبه سیمان مصرفی ساختمان مورد عملکرد خود تنظیم شده است را ملاحظه می فرمائید. ناگفته نماند که تنظیم و محاسبه این جدول ها، با اکسل خیلی راحت تر و دقیق تر می باشد، ولی من بنا به روش خودم در این برنامه، این جدول ها و کروکی های مربوطه را با همه مشگلات و وقت گیر بودن شان با دست انجام می دهم.

باید توجّه کرد که در محاسبه سیمان مصرفی پروژه، تمام آیتم هائی که سیمان در آنها به کار میرود در نظر گرفته شود، از قبیل سیمان مصرفی در بند کشی، که سیمان مصرفی در این آیتم را از آنالیزی که در این رابطه تنظیم کرده، و در سایت مطرح کرده بودم استفاده کردم، در مورد فرش کف با موزائیک هم بایستی توجّه کرد که مقدار سیمان مصرفی برای ساخت موزائیک جداگانه محاسبه شود، و برای ملات زیر آن نیز سیمان جداگانه حساب شود. از جمله مواردیکه ممکن است از قلم بیافتد می تواند ملات زیر جدول های بتنی باشد. در ضمن دوغاب ریزی روی آجر کاری، و دوغاب روی فرش موزائیک در نظر گرفته شود. در این مورد در جدولی که دوغاب ریزی رامحاسبه کردم ضخامت دوغاب را دو میلیمتر د نظر گرفتم.

در مورد ضخامت ملات و مقدار مصرف سیمان آنها نیز از تعریف فهرست بها و نقشه های مربوطه استفاده می شود.

گام 89 آموزش گام به گام متره و بر آورد؛ کنترل پروژه.
کنترل پروژه در گام به گام آموزش متره برآورد؛ گام A.90
Facebooktwitterlinkedinmail

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *