آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۳۷، متره بر آورد آجر کاری و طاق زنی.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد آجر کاری و طاق زنی؛

در رابطه با متره بر آورد آجر کاری و طاق زنی در گام ۲۷ و در رابطه با فصل آجرکاری تا حدودی بحث شد و مقدّمه فصل ۱۱ در رابطه با آجرکاری نیز مختصری مطرح گردید. قرار بر این بود که کلیّه مطالب مقدمه و آیتم های فصل دقیقاً مطالعه و بررسی شود. امیدوارم همراهان آموزش گام به گام متره بر آورد، این کار را انجام داده باشند. چون مطالعه دقیق فهرست بها آگاهی های زیادی به ما میدهد.

در این گام میخواهیم دیوارهای آجری ۲۲ سانتیمتری و ۱۱ سانتیمتری و طاق ضربی را متره و بر آورد بکنیم.

در نقشه ما دیوارهای ۲۲ و ۱۱ سانتیمتری با توجّه به آنکه شناژ زیر سقف روی آنها اجرا نمی شود ارتفاعشان از روی کرسی چینی تا زیر سقف ۳ متر محاسبه میشود. در متره بر آورد دیوار یک آجره یا ۲۲ سانتیمتری با ماسه سیمان، آیتم؛ ۱۱۰۲۰۵ در نظر گرفته می شود، و در متره برآورد  دیوار نیم آجره یا دیوار ۱۱سانتیمتری با ماسه سیمان،  آیتم ۱۱۰۲۰۸ منظور می شود.

در متره بر آورد  طاق ضربی با آجر ۱۱ سانتیمتری و گچ و خاک، دو مطلب قابل بررسی می باشد:

  1. در متره بر آورد سطح طاق زنی با توجّه به اینکه قسمتی از طاق روی دیوار می نشیند، آیا آن قسمت جزو طاق ضربی محسوب می شود یا جزو آجرکاری؟می بایست این موضوع در مقدمه فصل  فهرست بها مطرح و روشن می شد. ما در متره بر آورد خود  این قسمت را جزو دیوار محاسبه می کنیم .
  2. در  متره بر آورد خود، در انتخاب بهای طاق زنی در فهرست بها به موردی بر خوردمی کنیم که غبر منطقی به نظر می رسد، یعنی بهای طاق زنی باضخامت یازده سانتیمتر، بر اساس آیتم ۱۱۰۳۰۱، هر متر مربّع به مبلغ ۷۷۴۰۰ ریال منظور شده است، که مسلماً اشتباه می باشد! چون بهای دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات گچ و خاک هر متر مربع طبق آیتم ۱۱۰۲۱۱ معادل ۱۳۱۵۰۰ ریال منظور شده است که مبلغ ۵۴۱۰۰ ریال از قیمت طاق ضربی بیشتر می باشد، در صورتیکه طاق ضربی از نقطه نظر اجرا هزینه خیلی بیشتری نسبت به دیوار چینی در بر دارد.

حال در نوشتن متره بر آورد اینگونه موارد چه کار باید کرد؟  مسلماً در چنین مواردی بایستی قیمت جدید تهیّه شود. در کارهایی که دستگاه نظارت و مهندس مشاور دارد بایستی تقاضای قیمت جدید کرد.

در نوشتن متره بر آورد، راه دیگر این است که از خود فهرست بها استفاده بکنیم، به طور مثال به نظر میرسد تهیّه کننده فهرست بها طاق ضربی را با تیغه ۵ تا ۶ سانتیمتری بر آورد کرده است زیرا از نظر قیمت به آیتم، ؛ ۱۱۰۲۱۲(طاق ضربی به ضخامت پنج سانتیمتر) نزدیکتر است، در نتیجه می توانیم به طاق زنی ۱۱ سانتیمتری مابه التفاوت دیوار ۱۱ سانتیمتری و ۵ سانتیمتری را اضافه نماییم به نحوی که در ریز متره بر آورد پایین عمل شده است.

آجر کاری و طاق زنی. آموزش متره :گام 37 g37-02

آموزش گام به گام متره بر آورد گام 36، متره بر آورد اسکلت فلزّی پلّه.
آموزش گام به گام متره بر آورد گام 38، متره بر آورد نماسازی آجری.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *