آموزش گام به گام متره برآورد- گام دهم، روش های مختلف متره کردن ۱ .

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

روش های مختلف نوشتن متره؛

تا گام نهم پی کنی و سنگ لاشه چینی، مطرح گردید. و درباره فصول اوّل ، دوّم و چهارم فهرست بها بحث و بررسی نموده، و تا حدودی با آنها آشنا شدیم. حالا که به متره ی شناژهای پی رسیده ایم، فصول: پنجم (قالب بندی چوبی)، ششّم (قالب بندی فلزّی)، هفتم (میلگرد) و هشتم (بتن ریزی) مطرح می گردد، که بایستی این فصل ها را نیز دقیقاً مطالعه کنیم.

روش های مختلف متره کردن: در نوشتن متره روش های مختلفی را می توان انتخاب کرد. مثلاً وقتی می خواهیم بتن ریزی را متره نماییم، می توانیم اوّل آرماتور بندی را مستقلاً حساب کنیم، و بعد از اینکه تمام شد، قالب بندی، و  در نهایت بتن ریزی را به صورت مستقل حساب نماییم.

درعین حال  می توانیم فرمی خط کشی کنیم که هر سه مورد را در یک جا و با هم متره نماییم، یعنی وقتی شناژ شماره یک را متره می کنیم، اوّل متره بتن را حساب کنیم بعداً قالب بندی، و متعاقب آن آرماتور بندی را متره کنیم سپس سراغ شناژ بعدی برویم. که این حالت را می توان در سه صفحه جداگانه انجام داد و همینطور می توان در یک صفحه و زیر هم انجام داد، که در این حالت ستون های عمودی فرم متره مربوط به سطح و حجم و وزن را ترسیم کرده و حاصل هر کدام از آیتم ها را در ستون مربوط به خودش می نویسیم. حسن این روش این است که هر قسمتی را که اندازه اش را ازنقشه مشخّص می کنیم همه موارد مربوط به آن قسمت را محاسبه مینماییم، ولی در صورتی که آیتم ها را تک به تک حساب کنیم، بایستی مرتّب به نقشه مراجعه نماییم.

دوستانی که متره کردن را تازه آغاز کرده اند، هردو روش را امتحان نمایند، و آن روشی که مورد پسند شان بوده و با آن راحت تر هستند انتخاب نمایند.

اینک در مرحله اوّل مقدمّه هر سه فصل در فهرست بها را مطالعه نموده و نقاط مهمّ آن فصل ها را در نظر می گیریم، باز هم توصیه می کنم در نوشتن متره هر پروژه حتماً بایستی فهرست بهای منظم به آن پروژه را فصل به فصل مطالعه نمود، چون علاوه بر تغییر قیمت ها اغلب تغییراتی هم در توضیحات  و خود آیتم های فهرست بها داده می شود. مثلاً در فهرست بها های گذشته ویبره کردن بتن آیتم مستقلّی داشت، ولی اینک آن آیتم به صورت دیگری مطرح شده است. آیتم ۰۸۰۳۱۱ که اینک به این شرح مطرح شده است: اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای سختی ارتعاش بتن، در صورتیکه میلگرد به کار رفته بیش تر از ۱۸۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن باشد. ( فهرست بهای ابنیه سال   ۱۳۹۳ ) .  متوجّه می شویم که در این فهرست بها برای پرداخت بهای ویبره کردن شرط گذاشته شده است.

دوستان عزیز؛ متره شناژ های پی را به ترتیبی که مطرح شدانجام دهید.  اگر هنوز  نقشه ای برای خود نکشیده اید می توانید از نمونه ای که در زیر آمده است استفاده نمایید.

 

متره موارد فوق را در گام بعدی مطرح خواهم کرد. انشا ء الله.

آموزش گام به گام متره برآورد - گام نهم، آثار عدم دقّت و مطالعه کافی از ابتدای کار؛
آموزش گام به گام متره برآورد - گام یازدهمروش های مختلف متره کردن 2
Facebooktwitterlinkedinmail

  4 comments for “آموزش گام به گام متره برآورد- گام دهم، روش های مختلف متره کردن ۱ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *