آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( ۱۴۷ )؛ متره بر آورد ساحل سازی کنار دریا ها و کارهای دریائی؛

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد ساحل سازی کنار در یاها و کار های در یائی؛

همانطوریکه در مقاله قبلی مطرح شد ساحل سازی در مناطق مختلف و برای مقاصد مختلف ایجاد می شود، که اینک به ساحل سازی کنار دریا ها و کارهای دریائی می پردازیم، همانطوریکه در مقالات قبلی هم مطرح شد طرّاحی و اجرای هر شاخه ای از عمران توسّط متخصّصین آن رشته انجام می پذیرد، و کسی که متره آن ها را تهیّه می کند محاسبات حجم ها را بر اساس نقشه انجام می دهد، ولی برای قیمت گذاری نیاز مبرم به آشنائی با آن دارد، و برای این منظور سعی می کنیم در حد توانمان به آنها آشنائی پیدا کنیم که در صورت پیش آمدن چنین کارهائی در مانده نشویم،

کارهای دریائی و ساحل در یا با توجّه به شرایط دریا و ساحل طرّاحی و ساخته می شود، در اینجا در رابطه با کار های دریائی مطالبی را مطرح می کنیم؛

۱ – دیوار و یا حائل کنار در یا برای جلو گیری از جذر و مدّ آب، و جلوگیری از هجوم امواج به ساحل و به قصد ساحل سازی ایجاد می شود، این دیوار و یا حائل ها می تواند به صورت قائم و یا به حالت قوسی با نماسازی های مختلف ساخته شود، که در زمان متره کردن بایستی توجّه خاصّی به این نما سازی ها بشود، و هزینه آنها بر اساس کارها و هزینه های انجام شده تعیین گردد، بطور مثال ممکن است دیوار سنگی به صورت قوسی با نمای سنگ قلوه ای ساخته شود، و احتمالاً در فهرست بها قیمتی برای نماسازی با سنگ قلوه پیش بینی نشده باشد، که طبیعتاً در این حالت بایستی قیمت جدید تعریف بشود، با توجّه به اینکه بند کشی اینچنین نما هائی متفاوت با بندکشی های نماهای معمولی می باشد لذا بایستی به قیمت بند کشی آن هم توجّه شود، در رابطه با دیوار های قائم هم با توجّه به اینکه سمت ساحل دریا پیاده رو سازی می شود، و به خاطر مشرف نمودن پیاده رو با دریا این پیاده رو ها در ارتفاع بالا تری ساخته می شود لذا طبیعتاً پشت دیوار خاکریزی می گردد، که این خاکریزی ممکن است با ایجاد یک دیوار دیگر پس ازعرض پیاده رو ایجاد شود، و یا ممکن است پیاده رو با ادامه خاکریزی و دادن شیب ملایم ایجاد گردد، در هر صورت هزینه خاکریزی در این موارد متفاوت با خاکریزی معمول در فهرست بها می باشد، که بایستی یا قیمت جدید تعریف گردد، و یا اینکه اضافه بهائی به صورت در صدی منظور گردد، در این موردبایستی در سایر آیتم های اجرائی هم دقّت شود که قیمت ها بر اساس اجرا بوده باشد.

ساحل سازی کنار دریا هم مشابه سایر ساحل سازی ها، ممکن است با نیّات متفاوتی اجرا گردد، از قبیل پارک سازی و ایجاد منطقه گردشگری و تفریحی باشد و یا برای ایجاد منطقه مسکونی و شهرک سازی، و یا بندر سازی و سایر مقاصد دیگر بوده باشد. که هر کدام از اینها به نسبت نقشه ها و اجرای آنها متره می گردد، ولی در مورد پارک سازی با توجّه به تنوّع کارهای پارک سازی و مغایرت آنها با سایر فعّالیّت های ساختمانی، در مقاله جداگانه ای به آن می پردازیم.

کارهای دریائی و بندر سازی؛

کارهای دریائی که اکثراً داخل آب انجام می شودعبارتند از؛

۱ – ایجاد حوضچه های موج شکن ( به اصطلاح حوضچه آرامش ).

۲ – اسکله های کوچک به موازات ساحل جهت مقاصد تفریحی و غیره.

۳ – اسکله های بزرگتر به موازات ساحل برای پهلوگیری کشتی ها.

۴ – اسکله های عمود بر ساحل برای مقاصد مشروحه بالا.

۵ – سکو های دریائی برای استخراج نفت و غیره.

۶ – ساختن پل ها و راه های روی دریا جهت اتصّال جزایر به همدیگر و یا شهر ها.

۷ -سازه های فوق ممکن است با شمع های قام ساخته شود و یا با شمع های زوج مایل اجرا گردد، و یا با ساختن دیواره بوده باشد.

۸ – آبگیر ها جهت آب شیرین کن ها و خوابانیدن لوله در کف دریا به مقاصد مختلف.

همه این موارد توسّط متخصّصان مربوطه طراّحی و اجرا می گردد، ولی برای متره و بر آورد قیمت آنها تا حدودی آشنائی به کار آنها لازم است، اجرای پی و پایه سازی در دریا ممکن است با راه های مختلفی اجرا شود، ولی اکثراً به طرز شمع کوبی اجرا می گردد، این شمع ها می تواند شمع های فولادی به صورت لوله با قطر های ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیمتری باشد، و یا آهنی به صورت H بوده باشد، و یا شمع های بتنی پیش ساخته، که این شمع ها باطول های متفاوت ساخته می شود، اجرای شمع های بلند تر با جر ثقیل های مخصوص و با بستن شمع از جهات مختلف انجام می گیرد،

در شمع کوبی برای اسکله ها ممکن است شمع ها به صورت قائم و تکی اجرا شود ویا ممکن است به صورت مایل اجرا گردد، وممکن است شمع ها به صورت زوجی طراحی شده باشد .

عرشه نیز در اسکله ها ممکن است به صورت دال بتنی و یا انواع دیگر کف سازی طراحی شده باشد.

اسکله ها به نسبت امکانات و نیازهای مربوطه ممکن است به صورت دیواره و پر کردن داخل دیواره ها با خاک و کفسازی های مقاوم اجرا گردد. البتّه در اجرای دیواره برای اسکله ها حالت پهلو گیری کشته ها و ایجاد ضربه گیر های لازم مدّ نظر می باشد.

متره وبر آورد همه موارد مذکور طبق نقشه و روش اجرای آن ها متره می گردد، به طور مثال پی سازی و اجرای دیوار در داخل آب به روش های مختلف ممکن است انجام پذیرد، که طبق همان روش ها متره و بر آورد قیمت می شود، یعنی ممکن است برای پی سازی و ساختن دیوار ها به طریق ساختن قالب های جعبه ای پیش ساخته با بتن سبک و بنتونیت بوده باشد و یا روش های دیگر، به صورت دیواره های بتنی پیش ساخته و نصب در داخل دریا، و یا هر روش دیگری که طرّاحی می شود، به هر صورت متره تمام موارد طبق نقشه و با توجّه به روش اجرا، متره و بر آورد می گردد.

برای آشنائی بیشتر و بهتر در مورد طرّاحی و اجرای کارهای دریائی، می توان با به سایت های تخصّصی اسکله سازی و سازه های دریائی مراجعه کرد.

خالق و خلقت و شگفتی های خلقت؛ خلقت انسان ( 1 )؛
خالق و خلقت و شگفتی های خلقت، خلقت انسان، سلّول ( 3 )؛
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ( ۱۴۷ )؛ متره بر آورد ساحل سازی کنار دریا ها و کارهای دریائی؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *