برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه ها قسمت اوّل، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۳؛

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه؛

در اجرای هر پروژه خواه عمرانی باشد یا هر فعالیّت دیگر، قبل از شروع آن بهتر است دقیقاً مطالعه شده و  روش اجرای آن و برنامه زمان بندی آن مشخّص شده و بعداً به اجرا گذاشته شود.

در پروژه های عمرانی هم همین مطلب صادق بوده و راه و روش منطقی این است که؛ از همان وحله اوّل که تصمیم به اجرای یک پروژه گرفنه می شود، با مطاعه دقیق پروژه  روش اجرا و برنامه زمان بندی آن تنظیم گردد. یعنی از همان وحله اوّل مشخّص گردد که چه کارهایی در چه زمانی شروع گردیده و در چه زمانی به اتمام برسد، و روش اجرای آن هم مشخّص شود، از قبیل انتخاب مدیر پروژه چه زمانی باشد و چه زمانی مهندس مشاور تعیین گردد، و با آن قرارداد تنظیم شود، و در چه مدتّی مهندس مشاور مطالعات و طراحی خود را انجام دهد، مسلّم است که همه این زمان ها توسّط کارفرما تعیین می گردد.

بایستی توجّه داشت که در اجرای هر پروژه حجم عملیّات و زمان اجرای آن ثابت می باشد، ولی نیروی اجرایی هست که بایستی به نسبت حجم کار و زمان در نظر گرفته شده، تنظیم گردد. و قائدتاً تنها نیروی کار است که متغیّر می باشد، خواه نیروی انسانی باشد، یا نیروی مکانیکی.

در مرجله بعدی که مطالعات و طرّاحی پروژه آماده گردید، زمان کلّی اجرای پروژه هم توسط کارفرما و با مشورت مهندس مشاور به صورت منطقی و اجرائی تعیین می شود، و به نسبت زمان اجرایی تعیین شده، برنامه زمان بندی،  برای  فعالیّت های اجرائی پروژه تنظیم می گردد.

در اینجا منظور ما در وحله اوّل آموزش طرز تهیّه زمان بندی کلّی برای اجرای پروژه می باشد، و در مرحله بعدی به زمان بندی تفصیلی نیز خواهیم پرداخت.

برای اینکه تنظیم برنامه به صورت ملموس تری مطرح گردد، برنامه زمانبندی کلّی اجرای همین ساختمان یک طبقه مسکونی که برای متره بر آورد در نظر گرفته ایم را در نظر می گیریم، تا در مرحله اوّل به روش تهیّه برنامه زمانبندی کلّی آشنا شویم؛

برای تنظیم برنامه زمان بندی کلّی اوّل فعالیّت ها را به صورت کلّی تری تعریف می کنیم، مثل؛ پی سازی، که شامل کلیّه عملیات پی سازی از قبیل؛ سنگ لاشه چینی، بتن مگر، آرماتور بندی، قالب بندی، بتن ریزی، کرسی چینی، اندود زیر عایق پی و عایق کاری را به صورت یک فعالیّت در نظر می گیریم.

به همین ترتیب کلیّه فعالیّت ها را مشخّص می کنیم، و برای هر فعالیّتی بر اساس روش اجرایی که قبلاً تهیّه کرده ایم و یا توأم با برنامه زمانبندی تنظیم می نمائیم زمانی را به نسبت کلّ زمان اجرای پروژه در نظر می گیریم.

می خواهیم برای اجرای این ساختمان مدّت ۶ ماه یعنی ۱۸۰ روز در نظر بگیریم، باید توجّه کرد که زمان اجرای پروژه به نسبت نیاز و امکانات، تعیین می گردد.

با توجّه به اینکه گفتیم می توانیم زمان را راحت تر تنظیم نماییم و در اجرا نیرو های کاری خود را بر ساس زمان تعیین شده انتخاب نماییم، لذا بر همین اساس زمان اجرای فعالیّت ها را تنظیم می کنیم؛

برای اینکه راحت تر بتوانیم برنامه ریزی بکنیم اوّل فعالیّت ها را تعریف می کنیم و سپس زمان اجرای آنها را مشخّص می نماییم به شرح زیر؛

۱ – آماده سازی شامل؛ آماده سازی زمین، پیاده کردن نقشه ساختمان در زمین مورد نظر و پی کنی آن.

۲ – پی سازی شامل؛ سنگ لاشه چینی، ریختن بتن مگر، ( قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی ) شناژ پی، کرسی چینی، اندود ماسه سیمان زیر عایق و عایقکاری کرسی چبنی.

۳ – دیوار سازی شامل؛ آجرکاری، نصب نعل درگاهی ها، نصب چهار چوب در ها و پنجره ها و اجرای شناژهای قائم.

۴ – شناژ زیر سقف شامل؛ قالب بندی، آرماتور بندی، بتن ریزی.

۵ – اجرای سقف شامل؛ تیرریزی سقف، اجرای اسکلت پلّه ها، نصب ستون ها، اجرای طاق ضربی، دوغاب ریزی روی طاق ضربی، دیوار چینی دست انداز بام برای عایق کاری.

۶ – عایق و فرش بام شامل؛ شیب بندی بام ( کرم بندی )، ریختن بتن سبک با خرده آجر، اندود ماسه سیمان لیسه ای بام برای عایق کاری، نصب کفشور ناودان های بام، عایق کاری بام با قیر گونی، دیوار چینی و اندود ماسه سیمان دست انداز بام.

۷ – نماسازی خارجی شامل؛ ازاره سنگی، نماسازی سنگی، نماسازی سیمانی، بندکشی نمای آجری و نصب درپوش دست انداز بام.

۸ – نصب لوله های تأسیساتی شامل؛ آب، فاضل آب، ناودان، نصب کاسه توالت، نصب کفشور ها و لوله کشی شوفاژ.

۹ – کف سازی داخل ساختمان شامل؛ بلوکاژ کف، فرش کف، نصب پلّه ها و نصب ازاره کف.

۱۰ – نازک کاری دیوارهای داخلی شامل؛ شمشه گیری و اندود گچ و خاک دیوار ها و سقف، شیار در آوردن برای لوله های برق، جاسازی لوله های برق، سفید کاری دیوارها و سقف.

۱۱ – کاشی کاری و نصب سرویس بهداشتی شامل؛ کاشی کاری دیوار ها، نصب سرامیک کف سرویس ها، نصب دستشویی، نصب کابینت و سینک ظرفشویی و نصب پکیج آبگرمکن.

۱۲ – سیم کشی و نصب یراق آلات شامل؛ سیم کشی، نصب کلید و پریز، نصب یراق آلات درها و پنجره ها، تنظیم درها و پنجره ها، نصب شیشه و نصب درهای چوبی.

۱۳ – نقّاشی شامل؛ نقّاشی دیوارها، سقف، سرویس ها، درهای چوبی و پنجره ها.

۱۴ – پیاده رو سازی شامل؛ جدول بندی و بتن ریزی پیاده رو اطراف ساختمان و نصب پلّه های ورودی ساختمان.

۱۵ – نظافت و تمیز کاری و تحویل.

تا اینجا خلاصه ای از فعالیت ها را تعریف کردیم، در گام بعدی زمان اجرای هر فعالیّتی را بر اساس روش اجرایی که در نظر می گیریم، معیّن می کنیم.

  ( ادامه دارد )

فهرست؛ مطالب دفتر فنّی
برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه، قسمت دوّم، آموزش گام به گام متره بر آورد گام 64.
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه ها قسمت اوّل، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۳؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *