تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۱۰۵، تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۵ ).

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۵ )؛

در گام ۹۹ محاسبه قیمت هزینه بالاسری به روش معمول فعلی مطرح گردید، در گام های ۱۰۰ تا ۱۰۴ قسمت های اول هزینه بالاسری به روش منطقی تر بیان گردید و اینک دنباله آن؛

هزینه های ردیف ۲-۷-۱٫ هزینه های تهیّه عکس و فیلم؛ به طور کلّی پروژه بایستی همیشه و بطور منظّم تحت کنترل باشد، و برای نشان دادن فعّالیت پروژه و ثبت روند پروژه و مشخّص کردن دشواری ها و سختی های آن بایستی به طور مرتّب عکس و فیلم تهیّه شود، و برای تهیّه آنها حتماً یک دوربین عکس برداری و فیلم برداری خوب مورد نیاز هست که هزینه آن و اسطهلاک آن بایستی در نظر گرفته شوددر ضمن فیلم و اسلاید و هزینه چاپ و آلبوم و وقتی که صرف این ها می شود محاسبه گردد، در ضمن بایستی در نظر داشت که اکثراً لازم می شود که در هر مرحله، چندین آلبوم تهیّه شود، در بعضی موارد ایجاب می کند که علاوه بر سیستم کنترل پروژه، از فیلم بردار ها و مؤسسّات دیگر هم یاری گرفته شود، که هزینه آنها هم هزینه قابل ملاحظه ای می شود، که بایستی بر اساس تعریف روش اجرای پروژه این موارد در نظر گرفته می شود. ( تهیّه لوازم در صورتیکه در تجهیز کارگاه و یا جاهای دیگر منظور نشده باشد، در اینجا در نظر گرفته می شود. )

هزینه های ردیف ۲-۷-۲٫ هزینه تهیّه نقشه های کارگاهی، در حد نیاز کار، و همینطور هزینه های ردیف ۲-۷-۳٫ هزینه تهیّه نقشه های چون ساخت؛ هزینه های این دو ردیف قائدتاً در هزینه های دفتر فنّی منظور می گردد، در صورتیکه در آنجا دیده نشده باشد، بایستی هزینه زمان تهیّه آنها و هزینه کاغذ و چاپ و سایر هزینه های آنها بر اساس تعریف آنها در روش اجرا محاسبه گردد.

هزینه های ردیف ۲-۷-۴٫ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه؛

کنترل پروژه یکی از مهم ترین، اساسی ترین و حسّاس ترین قسمت مدیریّت پروژه هست، که در مدیریّت پروژه مطرح گردیده است، درعین حال توجّه بیشتر به آن لازم می باشد، چون در کنترل پروژه هست که روند صحیح پروژه و رفتار ها و اشتباهات تحت نظر گرفته می شود، و کنترل پروژه هست که این موارد را کشف کرده و بدون هیچگونه ملاحظاتی آنها را به مدیریّت پروژه گزارش می نماید، و برای نشان دادن موارد فوق نیاز به عکس و فیلم می باشدکه هزینه آنها در ردیف ۲-۷-۱٫ منظور شده است، ولی هزینه تهیه برنامه زمانبندی و کنترل آن و تهیّه گزارش های روزانه و هفتگی و ماهانه در اینجا محاسبه می شود، که عبارت است از هزینه نیروی انسانی آن از قبیل انتخاب اکیب کارکشته از مهندسین تحصیل کرده در سیستم کنترل پروژه، که این اکیب، مهندسی ارزش را هم پیاده می کند، و همچنین سایر هزینه ها ئی که در این زمینه پیش می آید. که باز هم همه اینها با توجّه به روش اجرای پروژه و برای مدّت اجرای پروژه در نظر گرفته می شود.

هزینه های ردیف ۲-۵-۷٫ هزینه های نگهداری عملیّات انجام شده تا زمان تحویل موقّت؛ اصولاً هر قسمت از پروژه که به اتمام می رسد، نیاز به نگهداری و مراقبت دارد، از قبیل نگهبانی و نظافت و ترمیم صدمات احتمالی که به آنها وارد می شود، این هزینه ها نسبت به نوع پروژه متفاوت می باشد، در پروژه های راه سازی و سد سازی و مشابه آنها به نوعی، و در پروژه های ساختمانی به نوعی دیگر است، این هزینه ها هم با توجّه به برنامه زمانبندی و روش اجرا و تجربه پروژه های اجرا شده قبلی قابل تخمین زدن و محاسبه می باشد، مواردی که بیشتر در نگهداری کارهای تمام شده پیش می آید، در کارهای ساختمانی شکستن شیشه ها و صدمه خوردن دیوار ها در نتیجه برخورد قطعات به آنها و یا سرقت لوازم بهداشتی و قفل و دستگیره ها و غیره می باشد که بایستی کاملاً مراقبت گردد، که این مراقبت و جبران پیش آمد ها هزینه خودش را دارد، ولی این موارد در راه سازی متفاوت می باشد، در راه سازی و سد سازی و مشابه آنها صدماتی است که بیشتر از طریق حوادث طبیعی پیش می آید، از قبیل باران های شدید و سیل و غیره که ممکن است به قسمت های تمام شده خساراتی وارد نمایند، که جلو گیری از این موارد مدّ نظر می باشد.

هزینه های ردیف ۲-۷-۶٫ هزینه های مربوط به امور تحویل موقّت و تحویل قطعی؛

هزینه هائی که دراین مورد پیش می آید عبارتند از: هزینه تعمیرات قبل از دعوت اکیپ تحویل، وقتی احساس می کنیم که پروژه آماده تحویل می باشد بایستی قبل از اینکه اقدام به تحویل آن بکنیم، بهترین حالت این است که خودمان با دقّت تمام قسمت هائی را که می خواهیم تحویل دهیم بر رسی کرده و نواقص موجود را که خواه نا خواه وجود دارد مشخّص کرده و توسّط یک اکیپ تعمیرات، آن نواقص را بر طرف نمائیم، در این قسمت هزینه آنها بر اساس نوع پروژه مشخّص شده و محاسبه می شود، اگر کنترل کارهای انجام شده، درست انجام شود، دیگر اکیپ تحویل ایراد زیادی نمی تواند بگیرد و کار به راحتی تحویل می گردد، ولی اگر اینطوری عمل نشود نواقص زیادی توسّط اکیپ تحویل، گرفته می شود، که در آن صورت هم بایستی یک اکیپ مجهّز تشکیل داده و نواقص را به طور کامل بر طرف نمود، که هزینه این اکیپ هم بایستی تعیین و در نظر گرفته شود. البتّه علاوه بر هزینه تعمیرات، هزینه های دعوت اکیپ تحویل و پذیرائی از آنها هم جزو هزینه هائی هست که بایستی منظور گردد. که ممکن است این هزینه ها در ردیف ۲-۶-۶٫ دیده شده باشد، باید دقّت نمود ممکن است هزینه های ردیف۲-۶-۶٫ برای مدّت زمان قراردادمحاسبه شده باشد، در صورتیکه این هزینه ها در زمان مازاد بر زمان قرارداد باشد، در هر صورت باید موردتوجّه قرارگیرد.

پس از تحویل موقّت دوره تضمین پروژه بر حسب نوع پروژه پیش می آید، که احتمالاً ممکن است این دوره هم هزینه هائی دربر داشته باشد، ولی اگر در این دوره هزینه ای هم پیش نیاید، باز هم دعوت اکیپ تحویل قطعی و پذیرائی از آنها و هزینه های رفع نواقص احتمالی وجود خواهد داشت که بایستی در نظر گرفته شود.

توضیح اینکه بایستی دقّت کرد که یک نوع هزینه را در چند جا منظور نکرد تا بی مورد باعث بالا نشان دادن قیمت پروژه نگردد. به طور مثال هزینه هائی که در هزینه تجهیز کارگاه منظور می گردد، در هزینه بالاسری محاسبه نشود. و یا یک مورد در چند جا محاسبه نشود.

دنباله تعیین قیمت یک پروژه که تعیین هزینه تجهیز کارگاه و سایر هزینه ها می باشد، در گامهای بعدی پیگیری خواهد شد، انشاءالله.

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 104. تعیین قیمت هزینه های بالاسری به روش منطقی تر ( 4 ).
تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد،، گام 106 دستورالعمل و هزینه تجهیز کارگاه؛
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۱۰۵، تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۵ ).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *