خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۴

بانام و یاد خدا و برای خدا
پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

در بخش گذشته مطرح شد که در نتیجه بی توجّهی به متره و بر آورد و عدم آشنائی به آن خیلی از هزینه هائی که انجام شده بود در صورت وضعیّت منظور نشده بود در نتیجه خیلی از هزینه های انجام شده باز نگشته بود.

خیلی از کارهای انجام شده خارج از ردیفهای فهرست بها بود، ولی بر اساس فهرست بها در صورت وضعیّت منظور شده بود، و در این مورد هم نتوانسته بودند از آیتم های فهرست بها بهره بر داری درستی بکنند.

به طور مثال نمای شیبهای بین دو پلاتفرم زمین را  با سنگ قلوه و بسیار زیبا فرش کرده و بند کشی کرده بودند، ولی قیمت آنرا درست منظور نکرده بودند، با توجّه به اینکه برای اینچنین فرش کف در قرار دادشان قیمتی منظور نشده بود، در نتیجه می بایست این را به صورت قیمت جدید منظور می کردند. البتّه این یک مورد خیلی کوچک از ضعف های صورت وضعیت بود، ولی در مجموع موارد زیادی از قلم افتاده بود و یا محاسبه کرده بودند ولی نتوانسته بودند از دستگاه نظارت تأیید آنرا بگیرند.

همینطور کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی یه صورت ذوذنقه ای و با بتن اجرا شده بودند و بتن ریزی آنها هم خیلی تمیز و خوب اجرا شده بود، که این مورد را هم در صورت وضعیّت همان بتن ریزی معمولی بدون قالب بندی منظور کرده بودند. البتّه قسمت رویی بتن طرفین کانال که شیبدار بود  قالب بندی نشده بود ولی اجرای آن با آن حالت شیبدار، و همینطور کف کانال که به حالت گرده ماهی اجرا شده بود هزینه خیلی بیشتری نسبت به یک بتن ریزی معمولی بر داشته بود، همینطور گود برداری این کانالها که به حالت ذوذنقه یا به عبارتی لگنی بود با توجّه به وضع و نوع زمین منطقه یک گود برداری ساده نبوده است. در حالی که خیلی از جاها به صورت قائم گود برداری شده بود و در خیلی موارد هم پشت گود برداری ریزش کرده بود و نیاز به مرمّت پیدا کرده بود.

از آنجائیکه در زمان بازدید من حدود ۹۵% پروژه اجرا شده بود، و من مجبور بودم با بررسی دقیق و پرس و جو، واقعیت ها را کشف کنم ، لذا متوجّه خیلی موارد شدم که از جمله نوع اجرای همین کانالها که طول آنها هم خیلی زیاد بود. مواردی که فقط در این کانالها مطرح بود به علّت اهمیت زیاد و لزوم توجه، به شرح زیر مطرح می کنم:

۱ – پی کنی کانالها به حالت ذوذنقه و شیبدار مشکل تر و وقت گیر تر از کندن به طور قائم است.

۲- در صورتیکه به صورت قائم کنده شود مقدار خاکبرداری زیاد تر از نقشه می شود. که مسلّماً بایستی با نظر مهندس ناظر بوده باشد.

۳- وقتی به صورت قائم خاکبرداری شود علاوه بر اینکه خاکبرداری و حمل خاک اضافه می شود، محل آنهم بایستی با بتن پر شود.

۴- در قسمتهایی که ریزش داشته است بایستی پشت بتن قالب بندی انجام پذیرد.

۵- بتن ریزی به صورت شیبدار که قالب بندی هم نمی شود خیلی مشکل و وقت گیر تر می باشد.

۶- بتن کف کانال که به صورت گرده ماهی بوده و می بایست با شابلن اجرا می شده، خیلی هزینه بر می باشد.

۷- قاعدتاً می بایست همه این موارد در زمان اجرا صورتجلسه یا عکس برداری  می شد که متأسفّانه اینکار نشده بود. ولی خوشبختانه در خیلی جاها قابل رؤیت بود.

با توجّه به نوع نقشه و سیستم اجرا که با دقّت وسواس گونه دستگاه نظارت اجرا شده بود، و در نتیجه کار خیلی تمیز از آب در آمده بود، ولی متأسفّانه هزینه اجرا به صورت منصفانه پرداخت نشده بود.

سیستم رفاهی عوامل پیمانکار

پروژه تعدادی سالن برای تأسیسات خاصّی داشت، و در قسمت دیگری هم ساختمانهائی برای اسکان نیرو های آن تأسیسات در نظر گرفته و اجرا کرده بودند، که همه ساختمانها یک طبقه بودند، قسمت خوابگاهها کلاً به صورت خیلی خوبی مبلمان و مشابه یک هتل تجهیز شده بودند. ولی با وجود این  شرایط و امکانات، رئیس کارگاه و مسؤل امور مالی در آن ساختمانی که در فاصله چند کیلومتری کارگاه به صورت ابتدائی و بدون امکانات رفاهی ساخته شده بود زندگی می کردند. و همانطور که در قبل هم مطرح شد تجهیز کارگاه و سیستم رفاهی عوامل کارگاه در سطح خیلی پائینی بود.

که من همان روز اوّل گفتم من در تعجّب هستم که چطور شما با وجود این اطاقهای شیک هنوز در این ساختمان با امکانات ضعیف و با این فاصله دور از کارگاه استراحت می کنید. البتّه جواب قانع کننده ای نداشتند ولی بعد ها یکی از آن آتاقها را برای استراحت من اختصاص دادند.

یکی از مواردی که در جامعه کاری ما اکثراً مورد توجّه قرار نمی گیرد. مسئله رفاهی کارکنان می باشد. و متأسفانه دستگاه نظارت نیز به این مسئله توجّه و نظارت نمی کند، در صورتی که در اصل جزو وظایفشان می باشد.   ( ادامه دارد)

خاطره: یاری به دوست یک دوست؛ بخش 3
خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش 5
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “خاطره: یاری به دوست یک دوست، بخش ۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *