رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل، آموزش گام به گام متره برآورد، گام؛ ۶۲

رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل؛

طرز نوشتن صورت وضعیت تعدیل در گام؛ ۴۳ مطرح شده است. و اینک رسیدگی به آن به شرح زیر توضیح داده می شود.

دوستانی در رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل سؤالاتی مطرح فرموده بودند.

لذا فکر کردم که بد نیست که رسیدگی به تعدیل را در حد امکان شرح دهم:

با توجه به اینکه جمع مقادیر هر فصل از صورت وضعیت به تعدیل منتقل می شود لذا در رسیدگی به تعدیل باید توجه کرد که در صورت وضعیت های موقّت تهیّه شده، جمع فصل های فهرست بها محاسبه شده باشد. البته از آنجایی که امروزه صورت وضعیت ها با کامپیوتر و بر اساس برنامه هایی نوشته می شود لذا به طور اتوماتیک این کار انجام می شود. ولی در صورتی که صورت وضعیت به صورت دستی تهیه شده باشد و جمع فصل های فهرست بها هم در صورت وضعیت بسته نشده باشد، اول باید جمع فصل ها را در صورت وضعیت کنترل نمود، چون به هر صورت بایستی جمع آنها به تعدیل منتقل شده و آنها به دقّت کنترل شود.

مرحله بعدی کنترل تاریخ صورت وضعیت ها  می باشد. در مورد تاریخ صورت وضعیت ها؛ اصولاً بایستی تاریخ رسیدگی صورت وضعیت توسط دستگاه نظارت مدّ نظر قرار بگیرد، مگر اینکه بخشنامه خاصی در این زمینه وجود داشته باشد. به هر صورت بایستی نامه رسیدگی به صورت وضعیت توسط دستگاه نظارت ضمیمه تعدیل شود.

توضیح اینکه؛ اصولاً صورت وضعیت در یک تاریخی توسط پیمانکار تهیه شده و طی نامه‌ای به دستگاه نظارت ارسال می شود، که این اولین تاریخ صورت وضعیت می باشد، دستگاه نظارت صورت وضعیت را رسیدگی کرده و طی نامه‌ای آن را به مهندس مشاور ارسال می نماید، که این دومین تاریخ صورت وضعیت می باشد، بعداً مهندس مشاور طی نامه‌ای صورت وضعیت را به کارفرما ارسال می نماید، که این سوّمین تاریخ صورت وضعیت میشود و نهایتاً کارفرما صورت وضعیت را پس از بررسی های لازم به ذیحسابی و پیمانکار ابلاغ میکند که این هم چهارمین تاریخ برای صورت وضعیت می باشد. در بین این تاریخ ها با توجه به اینکه تاریخ واقعی کار های انجام شده تاریخ رسیدگی دستگاه نظارت می باشد، لذا آن تاریخ برای تعدیل منطقی ترین تاریخ به نظر می رسد.

پس از بررسی تاریخ صورت وضعیت ها، تعیین مدت کارکرد و کنترل مقادیر فصل های صورت وضعیت قبلی و فعلی که به تعدیل منتقل شده است (تفاوت مبلغ دو صورت وضعیت دو دوره متوالی) کنترل می شود. ( یعنی حاصل کسر صورت وضعیت قبلی از صورت وضعیت فعلی )

سپس (نسبت مدت کارکرد در  دوره به مدت کار کرد) کنترل می شود. در اینجا بد نیست راجع به این مورد تعریفی داشته باشیم؛

در صورتی که صورت وضعیت نوشته شده مربوط به کارکرد یک ماه تمام در یک سه ماهه بوده باشد، در این صورت ضریب این ستون عدد یک می باشد.

در صورتیکه کارکرد صورت وضعیت در دو سه ماهه انجام شده باشد ، تعداد روزهای مربوط به هر سه ماهه از کل، ضریب آن سه ماهه خواهد بود.

به طور مثال اگر کارکرد از تاریخ ۱۵ خرداد تا تاریخ ۱۵ تیر ماه بوده باشد باتوجه به اینکه ۱۶ روز از کارکرد در سه ماهه اول می باشد و مدت کارکرد صورت وضعیت نیز ۳۱ روز هست در نتیجه شانزده سی ویکم ضریب سه ماهه اول، و با توجه به اینکه پانزده روز از کارکرد در سه ماهه دوم می باشد لذا پانزده سی و یکم ضریب سه ماهه دوم می باشد.

توضیح مجدد: « با توجه به اینکه طبق توضیحات بالا صورت وضعیت ها اکثراً تاریخ های متعددی به شرح زیر دارد لذا در بین این تاریخ ها تاریخ رسیدگی به صورت وضعیت توسط دستگاه نظارت منطقی ترین تاریخ به  نظر می رسد.

تاریخ های صورت وضعیت: ۱ – تاریخ تهیه صورت وضعیت توسط پیمانکار که طی نامه‌ای به دستگاه نظارت ارسال می شود.

۲ – تاریخ رسیدگی صورت وضعیت توسط دستگاه نظارت وارسال آن به مهندس مشاور طی نامه‌، با توجه به اینکه این تاریخ باتوجه به کار های انجام شده تا آن تاریخ می باشد. لذا منطقی تر می باشد که در تهیه تعدیل این تاریخ منظور گردد.

۳ – تاریخ ارسال صورت وضعیت توسط مهندس مشاور به کارفرما.

۴ – تاریخ ارسال صورت وضعیت توسط کارفرما به ذیحسابی و پیمانکار.

پس از به دست آوردن ضریب هر سه ماهه و قرار دادن آن در ستون مربوطه؛ که مسلماً تهیه کننده تعدیل این کار را انجام داده است،  بایستی آن ارقام کنترل گردد.

سپس مبلغ شامل تعدیل که از ضرب کردن نسبت دوره به تفاوت دو صورت وضعیت به دست آمده است، کنترل می شود.

بعد شاخص مبنای تعدیل که در قرارداد تعیین شده است، کنترل می شود.

بعداً شاخص دوره کارکرد بر مبنای آخرین بخشنامه سازمان برنامه و بودجه که اعلام گردیده است، کنترل می شود.

سپس ضریب تعدیل که بر اساس فورمول نوشته شده در ستون مربوطه می باشد کنترل می گردد. ( شاخص دوره کارکرد تقسیم بر شاخص مبنا منهای یک ضرب در ۹۵ در صد )

بعداً مبلغ تعدیل که با ضربِ ضریب تعدیل به مبلغ شامل تعدیل به دست آمده است، کنترل می گردد.

باتوجه به اینکه مبالغ کارکرد فصول بدون اعمال ضرایب نوشته شده است لذا جمع تعدیل فصل ها به ضرایب قرارداد ضرب می شود. که این مورد هم بایستی با دقت کنترل گردد.

بعداً ارقام نقل شده به خلاصه اطلاعات تعدیل صورت وضعیت بر رسی و کنترل می گردد، که فکر نمی‌کنم در بررسی و کنترل این برگه مشکلی پیش بیاید، چون شرح جدول های این برگ تقریبا روشن می باشد.

در رسیدگی به تعدیل بایستی دقّت کرد که قیمت جدید ها در محاسبه تعدیل منظور نشده باشد. برای این منظور بایستی آیتمهای هر فصل صورت وضعیت مالی را بررسی کرد، که در آن فصل قیمت جدید وجود نداشته باشد، و در صورت وجود داشتن حتماً به تاریخ زمان انعقاد قرارداد بر گردانده شده باشد.

قیمت جدید ها را موقعی می توان در تعدیل منظور کرد که با ضریب تعدیل معکوس به زمان انعقاد قرار داد بر گردانده شده باشد.

برای اینکه رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل به راحتی انجام پذیرد باید خط مشی مشخصی طی دستورالعملی از تهیه کنندگان آنها خواسته شود؛ که با هر تعدیلی که می فرستند کلیه مدارک لازم را ضمیمه نمایند؛ از قبیل:

۱ – برگ مالی صورت وضعیت های موقت قبلی و فعلی.

۲ –  نامه های ارسال صورت وضعیت ها توسط دستگاه نظارت به مهندس مشاور.

۳ – فتوکپی آن صفحه از قرارداد که شاخص تعدیل مبنا در آن صفحه از قرارداد نوشته شده است.

۴ –  آخرین بخشنامه اعلام تعدیل توسط سازمان برنامه و بودجه که بر اساس آن تعدیل تنظیم گردیده است.

با توجه به اینکه نوشتن تعدیل و رسیدگی به آن نسبتاً کار ساده‌ای می باشد، لذا فکر نمی‌کنم در رسیدگی به آن اشکالی پیش بیاید ولی در صورت برخورد به اشکال من در خدمت شما هستم و می توانید با تماس با تلفن همراه من هم سؤال خود را مطرح بفرمایید.

با توجه به اینکه ممکن است در یک پروژه از فهرست بها های مختلفی استفاده شده باشد، مانند ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی. در این صورت تعدیل هر فهرست بهایی جداگانه نوشته شده و در برگ خلاصه اطلاعات تعدیل در ( جدول ۳ – خلاصه محاسبه تعدیل) زیر هم نوشته شده و جمع بسته می شوند و جمع آنها به جدول شماره ۴ منتقل می گردد.    (تمام)

هزینه بالاسری، بخش 6، قسمت 2. آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 61.
فهرست مطالب؛ متره و برآورد و آموزش گام به گام متره وبر آورد
Facebooktwitterlinkedinmail

  10 comments for “رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل، آموزش گام به گام متره برآورد، گام؛ ۶۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *