متره برآورد راه سازی – بستر سازی و کمپکشن وخاکریزی در شیب

پروفیل های طولی وعرضی راه معمولاً با نشان دادن خط زمین طبیعی وخط پروژه ترسیم می گردد و اکثراً به مسایل تسطیح وبستر سازی توجهی نمی شود ولی وظیفه مترور است که این موارد را درپروفیل ها لحاظ نماید و باتوجّه به مقاله بستر سازی راه و کمپکشن آن، آنها را محاسبه نماید و طرز محاسبه بسترسازی نیز درمقاله محاسبه شخم زنی، اختلاط مصالح مرغوب،تسطیح وکوبیدن وایجاد پروفیل، مطرح شده است.

متره برآورد راه سازی- حمل سنگ
تکمیل ترسیم پروفیل های عرضی در راه سازی
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “متره برآورد راه سازی – بستر سازی و کمپکشن وخاکریزی در شیب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *