هزینه بالاسری، بخش ۶، قسمت ۲٫ آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۱٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

اهمیّت هزینه بالاسری ( یعنی هزینه مدیریتی پروژه )؛ بخش ۶ قسمت ۲؛

در قسمت ۱ در رابطه با اهمیّت هزینه های بالاسری بحث شد، بخصوص اینکه کارفرمایان و پیمانکاران توجّه داشته باشند که هزینه های بالا سری کلاً توسط کارفرما تأمین می شود، و دستگاه نظارت موظّف است، که نظارت دقیق به نوع هزینه کردن آنها داشته باشد. برای اینکه گردش کار پروژه توسط عوامل اصلی پروژه یعنی مدیریّت آن انجام می پذیرد که هزینه آن از طریق هزینه های بالاسری تأمین می گردد. کنترل کیفیّت مدیریّت پروژه خیلی مهمّ است و بی توجّهی به آن لطمه جبران ناپذیری به پروژه وارد می کند.

پیمانکارانی می شناسم که پروژه های خیلی بزرگی می گیرند و برای مدیریّت آنها از یک مدیر پروژه استفاده می کنند، که آن مدیر پروژه چندین پروژه بزرگ را مدیریّت میکند متأسفانه رئیس کارگاهی هم که به آن پروژه ها میگمارند، برای اینکه بتوانند پول کمتری پرداخت کنند، از مهندسین جوان و بی تجربه با حقوق و مزایای خیلی پائین استفاده می کنند. و اگر به تجهیز کارگاه آنها هم دقّت شود مشخّص می شود که هیچ نوع امکانات رفاهی وجود ندارد. و اکثراً حقوق و مزایای پرسنل با تأخیر خیلی زیاد پرداخت می شود. متأسفانه در چنین پروژه هایی کارفرما و دستگاه نظارت با بی تفاوتی نسبت به این مسئله برخورد می کنند، که این موضوع یک فاجعه به نظر می رسد. ولی وجود دارد.

با توجّه به مطالب بالا لازم است که توجّه خاصی به این مطالب بشود، به شرح موارد زیر ؛

  1. در اوّل پروژه پیمانکار لیست دقیق هزینه های بالاسری پروژه را با مبالغ ریالی آن (به کارفرما و دستگاه نظارت) اعلام نماید، بخصوص میزان حدودی حقوق های پرسنل مدیریّت پروژه را.
  2. پس از محاسبه هزینه های بالاسری برای مدّت پروژه مبلغ هزینه روزانه را در قرارداد تعیین نمایند.
  3. در زمان اجرا دستگاه نظارت با دقّت کامل به این هزینه ها نظارت داشته باشد.
  4. هزینه های بالاسری در صورت وضعیّت ها بر اساس هر روز دوره زمانی صورت وضعیّت محاسبه و با کارکرد آن دوره جمع گردد.
  5. در شرح اقلام هزینه های بالاسری تجدید نظر گردیده و اقلامی که از مدّت قرارداد تبعیّت نمی کنند از آن تفکیک شود. مانند هزینه های مربوط به امور تحویل موقّت و قطعی ( ردیف ۲ – ۷ – ۶٫پیوست شماره ۳ فهرست بها.)
  6. با توجّه به حذف شدن مالیات و هزینه صندوق کار آموزی از صورت وضعیّت. این دو  ردیف ( ۲ – ۳ ) و (۲ – ۴ ) از لیست پیوست ۳٫ شرح اقلام هزینه های بالاسری فهرست بها حذف گردد.
  7. بابت هزینه هائی که در پروژه انجام می شود ولی در آنالیز بها دیده نمی شود، و در هزینه های بالاسری هم منظور نشده است، مانند تخته زیر پائی و بشکه خالی یا خرک و شابلون و غیره در آجرکاری و  امثال اینها، که لازم است این موارد هم به عنوان ( هزینه لوازم مصرفی غیر قابل محاسبه در آنالیز بها )  به صورت در صدی در هزینه های بالاسری اضافه گردد.
  8. به امید روزی که در اجرای پروژه ها، خود پروژه هم مطرح باشد انشاءالله.
هزینه های بالاسری.6 قسمت 1 . آموزش گام به گام متره برآورد، گام 60،
رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل، آموزش گام به گام متره برآورد، گام؛ 62
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “هزینه بالاسری، بخش ۶، قسمت ۲٫ آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۱٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *