متره برآورد: رسیدگی به صورت وضعیّت

با نام ویاد خدا وبرای خدا

رسیدگی به صورت وضعیّت های تهیّه شده نبایستی ساده انگاشته شود. برای اینکه در زمان تهیّه صورت وضعیّت امکان اشتباه زیاد می باشد.

رسیدگی به صورت وضعیّت بایستی توسّط فردی انجام پذیرد که آگاهی کامل به نوشتن متره و برآورد را داشته باشد و نکات ریز و حسّاس متره را بشناسد وشرایط رسیدگی به متره را هم داشته باشد. ازقبیل داشتن حوصله و صبر زیاد و شناخت کامل کار و آگاهی کامل به مسائل عمران و شناخت شرایط عمومی پیمان و مشخصّات فنّی پروژه ی مورد رسیدگی.

رسیدگی به صورت وضعیّت بایستی توأم با مطالعه دقیق نقشه ها بوده و طبق مسیر تهیّه متره پیش رود. لازم است فرد رسیدگی کننده در وحله اول روش تهیّه کننده را درک کرده و بعد شروع به رسیدگی نماید.

اکثراً رسیدگی کنندگان، رسیدگی به صورت وضعیّت را با کمک تهیّه کننده آن انجام می دهند در صورتیکه بهترین حالت این است که رسیدگی کننده خود به تنهایی رسیدگی نماید تا در صورتیکه اشتباهی رخ داده باشد مشخّص گردد. وقتی رسیدگی همراه با حضور تهیّه کننده باشد امکان دارد اشتباهات اتّفاق افتاده ( عمدی باشد یا غیر عمدی ) مجدداً عیناً تکرار شود. به دلیل این که اگر خدای نکرده تهیّه کننده عمداً اشتباهی را انجام داده باشد، درموقع رسیدگی به صورت وضعیّت نیز با حواسّ جمع ذهن رسیدگی کننده را منحرف می نماید و اگر اشتباه غیر عمدی باشد در آن حالت هم امکان تکرار اشتباه وجود دارد.

به هر صورت رسیدگی به صورت وضعیّت بایستی کاملاً با حواس جمع و حوصله زیاد توأم باشد. هرگز نباید با حالت خستگی و روحیه کسل به رسیدگی ادامه داد. بعد از هر یکی دو ساعت کار حتماً باید استراحت کرده و تمدّد اعصابی نمود. و پس از پیدا کردن آمادگی مجدّداً به کار ادامه داد.

لازم به ذکر است رسیدگی صورت وضعیّت بر خلاف تهیّه ی آن کسل کننده و خسته کننده است؛ لذا بایستی همراه با تفنّن و توأم با آرامش و تغذیه مناسب باشد. بهتر است در مدت رسیدگی حتماً از تنقلّات انرژی زا و فسفر دار از قبیل خرما و مغز ها(بادام، فندق،گردو …) استفاده نمود.

با توجّه به اینکه کار متره برآورد کار فکری بوده و توأم با فعّالیت زیاد مغز می باشد درنتیجه سوخت بدن را بالا می برد به این دلیل است که بعد از یکی دو ساعت انجام دادن متره احساس گرسنگی دست می دهد. این حالت را نباید سرسری گرفت، بلکه باید حتماً به آن توجّه نموده و چیزی میل نمود.

در رسیدگی به صورت وضعیّت، توجّه به نقشه های مستند و صورتجلسه های تهیّه شده و مصوّب دقّت زیادی لازم دارد. کلیّه متره های انجام شده بایستی بر اساس مستندات باشد. بخصوص نقشه های چون ساخت که صورت وضعیّت بایستی براساس آن نقشه ها تهیّه شده باشد.
باید توجّه کرد که در رسیدگی به صورت وضعیّت حتماً بایستی از کارهای انجام شده بازدیدکرد، و از اجرا شدن کارهای منظور شده در صورت وضعیّت مطمئن شد.

متره برآورد : تعیین قیمت جدید
آموزش گام به گام متره برآورد؛ متره برآورد. مقدّمه
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “متره برآورد: رسیدگی به صورت وضعیّت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *